Saturday, December 17, 2016

Hợp đồng hợp tác trồng rừng 1

Hợp đồng này thiết kế cho các bên cùng góp vốn, đất, công sức để trồng rừng.
Hợp đồng hợp tác trồng rừng
Nội dung gồm 7 điều khoản, 3 trang.
Được soạn ra bởi 1 văn phòng luật sư, hi vọng nó hữu ích cho bạn.
Bạn có thể tải nó tại đây:

  HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TRỒNG RỪNG

Dưới đây là tóm tắc nội dung
Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu hợp đồng hợp tác/ liên doanh, hãy xem list Series tổng hợp

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
( V/v : Đầu tư trồng rừng tại
………………)

Hôm nay, lúc 15 giờ, ngày 5 tháng 07 năm 2010,

Tại :Văn phòng
……………………………….
Địa chỉ :
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Chúng tôi gồm:
1. Ông NGUYỄN AAA, sinh năm 1900.
CMND số: ..., cấp ngày :..., tại TP. HCM.

Có vợ là bà : AAAA, sinh năm 1956.
CMND số: ..., cấp ngày: ..., tại TP. HCM.
Địa chỉ thường trú: .............., Q. Tân Bình, TP.
Cá cơm.
Sau đây gọi là bên “ông A”


2. Ông HOÀNGCCCC B, sinh năm 1960.
CMND số: ..., cấp ngày : ..., tại TP. HCM
Địa chỉ thường trú: ................,Q. 11, TP. HCM
Sau đây gọi là “ông B”

3. Bà LÊ Cccccccc, sinh năm 1974.
CMND số: ..., cấp ngày: ..., tại TP. HCM
Địa chỉ thường trú: ..............,Q. Tân Phú, TP. HCM
Sau đây gọi là “bà C”

Có mặt người làm chứng :
Ông: Nguyễn
aaaaaa., sinh năm 1970.
CMND số: ..., cấp ngày : ..., tại TP. HCM
Địa chỉ thường trú: .........,Q. 10, TP.
Cơm cá

Xét rằng :
 
- Ông A đang có quyền sử dụng (thuê) một khu đất diện tích 10 ha tại xã P., huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Chi tiết như sau (sau đây gọi là “Khu đất”):
o Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA XXXX do UBND huyện AAAAAAA  cấp ngày Y-Y-2010.
o Thửa đất số X, tờ bản đồ Y. Mục đích sử dụng: trồng cây lâu năm.
o Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê (đến tháng 3-2059).
 
- Ông bà A có nhu cầu mời người khác cùng hợp tác đầu tư để trồng rừng tại khu đất nói trên, nhằm mục đích kinh doanh sinh lợi.
- Ông B và bà C có khả năng và nhu cầu tham gia hợp tác kinh doanh theo đề nghị của ông A.
 
Sau khi trao đổi, thống nhất, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, các bên đồng ý ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” này với các điều khoản như sau :

Điều 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Cả 3 người đồng ý hợp tác đầu tư vào Khu đất nói trên trong tình trạng pháp lý ông A đứng tên trên Giấy chứng nhận như nói trên.
Mục đích hợp tác : trồng rừng, sau đó bán cây hoặc kinh doanh khác.
Thời gian hợp tác : 49 năm, tính tới ngày Giấy chứng nhận hết thời hạn thuê.
Để thực hiện kế hoạch, các bên sẽ thành lập thành một Công ty trách nhiệm hữu hạn, với tỷ lệ góp vốn tương đương “phần hùn” nêu tại Điều 2. Thời điểm thành lập công ty các bên sẽ cùng quyết định sau.
 
Điều 2: GIÁ TRỊ KHU ĐẤT VÀ PHẦN HÙN BAN ĐẦU
Các bên cùng đồng ý : giá trị thực tế hiện tại của Khu đất là 300 triệu đồng.
..................

Điều 3: GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU
Để triển khai việc trồng rừng trên Khu đất, các bên thống nhất như sau:
.......

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
- Sau khi ông B và bà C đóng khoản chi phí đầu tư ban đầu (như Điều 3), mọi khoản chi phí khác nhằm mục đích 

Điều 5: GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHU ĐẤT
Nếu quá trình hợp tác kinh doanh (trồng rừng) cả 3 người nhận thấy muốn sang lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thì số tiền thu được được chia như sau: ông B 30%, bà C 30%, ông A 40%.

Điều 6: VIỆC RÚT VỐN
ịnh giá giá trị Khu đất – dựa theo giá trị thực tế (tính các khoản đầu tư, sinh lợi …), sau đó công ty sẽ thanh toán trong vòng 3 tháng kể từ ngày có đơn xin rút vốn. Giá trị thanh toán dựa theo tỷ lệ góp vốn (ông B 30%, bà C 30%, ông A 40%).

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
....
Hợp đồng này được lập thành 7 bản, có giá trị kể từ ngày ký, mỗi bên giữ 2 bản, một (1) bản lưu tại Văn phòng công ty luật blog.

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com