Friday, December 16, 2016

Mẫu bảng mô tả công việc

Trong quá trình setup và xây dựng hệ thống quản lý cho doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức. Bảng
mô tả công việc là tài liệu không thể thiếu nhằm cung cấp cho nhân sự ứng tuyển, nhân sự mới thông tin ban đầu về các công việc cho chức danh mà họ sẽ làm thâm chí cả các phúc lợi mà họ nhận được. Nó cũng là tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, kiểm, soát trách nhiệm và phục vụ cho quá trình giao việc/ đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đánh giá năng lực nhân sự của tổ chức. Mô tả công việc nếu được thực hiện bằng cách liệt kê thành checklist toàn bộ công việc trong tổ chức còn có thể giúp nhà quản lý xác định được sự chồng lấn, thiếu hoặc thừa nhân sự trong quá trình hoạch định nguồn nhân lực.

Mình có khá nhiều bảng MTCV nên sẽ up từ từ.
Nếu bạn không tìm thấy MTCV cho vị trí cần tìm thì cmt hoặc gửi email cho mình nhé, có thể do mình chưa up lên thôi. Các tài liệu có tên giống nhau nhưng đánh số là do nhiều mẫu khác nhau nhé, khuyên bạn nên tải hết tất cả các số về mà ngâm cứu để viết cho chuẩn và đầy đủ nhé.

Giờ thì chọn và tải thôi nhé 😇

👉  Mô tả công việc giám đốc của công ty sản xuất 1
👉  Mô tả công việc trưởng phòng/ bộ phận trì 1
👉  Mô tả công việc nhân viên bảo trì 1
👉  Mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự 1
👉  Mô tả công việc nhân viên nhân sự 1
👉  Mô tả công việc nhân viên hành chính 1

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com