Tuesday, December 20, 2016

Mẫu mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu

Bài viết này tổng hợp tất cả các mẫu mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu mà mình có. Nó là lỗi
thời với các công ty nên mình có thể chia sẻ được.
Các mục tiêu và kế hoạch ở đây đa dạng bao gồm cả mục tiêu cấp công ty, cấp lãnh đạo, của phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán, bộ phận sản xuất, ngành xây dựng, bất động sản, của it, phòng lab theo vilas 17025, về môi trường, sức khoẻ và nghề nghiệp, bạn cũng có thể tìm thấy mục tiêu của các công ty dịch vụ, bất động sản, dệt may, cơ quan hành chính, của bộ phận sales, marketting, pr, thu mua ...
Nếu mục nào có tiêu đề mà chưa có link download vui lòng email hoặc cmt để nhắc mình up nhé!
1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện toàn công ty
3. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng hành chính nhân sự
4. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng kế toán
5. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng thu mua
6. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng kinh doanh, sales, marketting
7. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng nghiên cứu và phát triển
8. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện bộ phận sản xuất


😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com