Tuesday, December 20, 2016

Tổng hợp mẫu mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu các phòng ban

Bài viết này tổng hợp tất cả các mẫu mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu mà mình có. Nó là lỗi
thời với các công ty nên mình có thể chia sẻ được.
Các mục tiêu và kế hoạch ở đây đa dạng bao gồm cả mục tiêu cấp công ty, cấp lãnh đạo, của phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán, bộ phận sản xuất, ngành xây dựng, bất động sản, của it, phòng lab theo vilas 17025, về môi trường, sức khoẻ và nghề nghiệp, bạn cũng có thể tìm thấy mục tiêu của các công ty dịch vụ, bất động sản, dệt may, cơ quan hành chính, của bộ phận sales, marketting, pr, thu mua ...
Nếu mục nào có tiêu đề mà chưa có link download vui lòng email hoặc cmt để nhắc mình up nhé!
1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện toàn công ty
1.2 Mục tiêu và kế hoạch thực hiện toàn văn phòng - áp dụng cho cơ quan công vụ ví dụ ubnd / ủy ban nhân dân Mẫu số 1 - Mẫu số 2 - Mẫu số 3
1.3 Mục tiêu và kế hoạch thực hiện của toàn công ty của công ty sản xuất ngành nhựa
1.4 Mục tiêu và kế hoạch thực hiện của toàn công ty của công ty dịch vụ
1.5 Mục tiêu và kế hoạch thực hiện công ty kinh doanh bất động sản phân bổ tới từng phòng ban
2.5 Mục tiêu và kế hoạch thực hiện cấp lãnh đạo công ty sản xuất thiết bị điện
3. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng hành chính nhân sự
4. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng kế toán
Cty xây dựng
5. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng thu mua
Mẫu của công ty sản xuất sơn
6. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng kinh doanh, sales, marketting
6.1 Mẫu mục tiêu phòng kinh doanh của công ty sản xuất sơn 
6.2 Mẫu mục tiêu phòng marketing của công ty sản xuất sơn
6.3 Mẫu mục tiêu và kế hoạch phòng kinh doanh công ty sản xuất thiết bị điện
7. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện phòng nghiên cứu và phát triển
Công ty sản xuất gỗ
8. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện bộ phận sản xuất

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com