Wednesday, December 28, 2016

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 2007 tiếng việt

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 là một tiêu chuẩn thành phần của Bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành. Bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 gồm 2 tiêu chuẩn là OHSAS 18001 nêu ra các yêu cầu và OHSAS 18002 đưa ra các hướng dẫn hỗ trợ áp dụng OHSAS 18001.

OHSAS 18000 là gì?
Là Bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định về Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho các tổ chức.
Nhiệm vụ đầu tiên của các tổ chức là phải tồn tại. Với doanh nghiệp, nguyên tắc cơ bản của vấn đề kinh tế không phải tối đa hoá lợi nhuận mà là tránh tổn thất.
Với mục đích kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn trong tổ chức/ doanh nghiệp, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho công nhân viên cũng như tránh các tổn thất, mọi doanh nghiệp đều có thể áp dụng bộ tiêu chuẩn này nhằm xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp.
Bộ tiêu chuẩn này đang được ISO lấy làm cơ sở để xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn ISO 45001, dự kiến sẽ chính thức ban hành vào tháng 12/2017.

Về OHSAS 18001 : Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - các yêu cầu
Tức là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu/ quy định cho một Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp nhằm quản lý các mối nguy đến sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp qua đó giảm/ tránh tổn thất cho doanh nghiệp.
OHSAS 18001 được xây dựng tương thích với ISO9001 Hệ thống quản lý chất lượng và ISO14001 Hệ thống quản lý môi trường. Thường các doanh nghiệp khi có nhu cầu áp dụng OHSAS 18001 họ cũng nghĩ tới ISO9001 và triển khai cùng thời điểm, hoặc ISO9001 trước sau đó tích hợp OHSAS 18001 vào cùng.
OHSAS18001 cũng được xây dựng trên chu trình P.D.C.A và nhấn mạnh vào việc cải tiến.
Các tổ chức/ doanh nghiệp áp dụng OHSAS 18001 thường là các doanh nghiệp/ tổ chức hoạt động trong ngành có nhiều mối nguy như oto, điện, xây dựng, dầu khí ... và các ngành công nghiệp nặng khác.
Bạn có thể tải tiêu chuẩn OHSAS18001 tại đây TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TIẾNG VIỆT

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com