Wednesday, December 14, 2016

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tiếng việt


Ngày 15/9/2015 ISO (International Organization for Standardization) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu) thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008.


Bản chuyển đổi lần này có gì khác:
1. Cấu trúc thay đổi để dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác hơn như Hệ thống quản môi trường ISO 14001, Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO22000 ....
2. Bổ sung chính thức tiếp cận tư duy duy dựa trên rủi ro nhằm hỗ trợ tổ chức dận diện, kiểm soát, ứng phó với các rủi ro và cơ hội trong hoạt động của mình.
3. Giảm bớt nguyên tắc "tiếp cận theo hệ thống quản lý" qua việc xác định lại nguyên tắc "tiếp cận theo quá trình" là một bao gồm nguyên tắc "tiếp cận theo hệ thống quản lý". Bên cạnh đó cũng diễn giải lại nội dung của 7 nguyên tắc quản lý chất lượng.
4. Một số thay đổi về thuật ngữ và yêu cầu khác mà bạn có thể tìm thấy ở một số bài đăng khác tôi sẽ đăng trong các bài sau.
Phiển bản ISO 9001:2015 hứa hẹn cung cấp cho tổ chức áp dụng nhiều công cụ hơn, phù hợp hơn cho mọi tổ chức và tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững của tổ chức.


Bản dịch tiếng Việt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tính tới hôm nay (14/12/2016) chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam Việt hoá.

Bản dịch tiếng Việt này được tổng hợp từ nhiều bản dịch khác nhau của các chuyên gia và có sửa đổi các điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn. Bản dịch này nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý và những người quan tâm.

Mọi góp ý hoàn thiện bản dịch này hoặc một đề nghị hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, vui lòng liên lạc qua email: haccolong@gmail.com

Bạn có thể tải bản dịch của mình ở đây ISO9001:2015VE.
Bạn có thể tải bản dịch nháp Hệ thống quản lý chất lượng - thuật ngữ và định nghĩa ở đây ISO9000:2016 (Lưu ý là đây cũng chỉ là bản nháp và chưa được dịch chính thức).
Lưu ý: bản dịch này mình không dịch mấy phụ lục và bảng biểu kèm theo của tiêu chuẩn nhé, các bảng biểu đó hơi dài và nếu bạn cần có thể tìm nó ở phiên bạn tiếng anh tại đây ISO9001:2015E.Nếu bạn khó khăn trong việc tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
Nếu bạn cần mua một tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com