Thursday, April 27, 2017

Quy trình quản trị webside Mẫu Sa

Quản trị webside là công việc ít được nhắc tới trong hệ thống quản lý của các doanh nghiệp, nhất là các công ty không hoạt động về thương mại điện tử. Tuy nhiên, một wedside tương tác với đối tác và khác hàng nếu hoạt động tốt và được cập nhật sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều giá trị mà nhiều lúc doanh nghiệp không nhìn ra.
Đây là một quy trình quản trị webside khá đầy đủ, chắc rằng sẽ là nguồn tham khảo tốt cho các chủ doanh nghiệp và bộ bận công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
Quy trình gồm 3 trang và 7 biểu mẫu.

Mẫu quy trình kiểm soát hồ sơ Sa

Kiểm soát hồ sơ đề tài muôn thuở của mọi tổ chức, thậm chí từng cá nhân. Lưu và kiểm soát để truy suất lại một cách nhanh chóng cần một phương pháp khoa học.
Quy trình này là 1 mẫu để kiểm soát hồ sơ đơn giản áp dụng cho các tổ chức với số lượng hồ sơ không đến mức quá lớn ngang với các đại dự án.
Tương lai mình sẽ up 1 hướng dẫn quản lý hồ sơ dài khoảng hơn 60 trang. Quy trình này chỉ gồm 3 trang và 2 biểu mẫu.
Hi vọng cũng giúp phần nào cho các bạn tham khảo.

Mẫu quy trình tuyển dụng Sa

Tuyển dụng nhân sự thường có trình tự, thủ tục khác nhau tại từng tổ chức. Các mẫu quy trình tuyển dụng nên là một thành phần để tham khảo nhằm cải tiến thủ tục tuyển dụng tại đơn vị mình. Có những công ty mà quá trình tuyển dụng chỉ có 1 hoặc 2 biểu mẫu. Quy trình này gồm 14 biểu mẫu và 1 quy trình 4 trang A4. Phù hợp cho các tổ chức và đơn vị lớn. Hi vọng nội dung quy trình sẽ là nguồn tham khảo tốt cho các nhà tuyển dụng.

Mẫu quy trình kiểm soát công văn Sa

Kiểm soát công văn là đề tài muôn thuở của bộ phận hành chính. Trong nhiều trường hợp người ta gộp việc kiểm soát công văn vào kiểm soát hồ sơ, cũng có thể không cần quy trình mà chỉ cần sổ công văn đi, sổ công văn đến cùng 1 hướng dẫn. Nếu thiết lập quy trình cần ràng buộc rõ thời gian xử lý công văn như một tiêu chí bắt buộc thì sẽ phát huy hiệu quả hơn.
Đây là mẫu quy trình kiểm kiểm soát công văn với 3 trang và 2 biểu mẫu.

Wednesday, April 26, 2017

Mẫu quy trình cung ứng văn phòng phẩm

Ai làm bên hành chính sẽ biết nỗi khổ của việc cung cấp văn phòng phẩm, cung cấp thiếu thì sẽ được hối liên tục hằng ngày, cung cấp dư thì là một sự lãng phí lớn. Ngoài ra việc cung cấp văn phòng phẩm không phù hợp có thể sinh ra các mâu thuẫn, rắc rối không cần thiết trong công việc.
Nếu bạn cần nó hãy nghiên cứu quy trình mẫu này, bạn cũng không cần thiết phải thiết lập một quy trình cho việc quản lý văn phòng phẩm nhưng các bước và các biểu mẫu có thể giúp bạn hoàn thiện hơn về cách quản lý của mình.

Mẫu quy trình điều hành của lãnh đạo Sa

Điều hành một tổ chức thường không được thiết lập thành quy trình. Chủ yếu lãnh đạo sẽ thiết lập chính sách, mục tiêu tương ứng, kế hoạch thực hiện mục tiêu, xác định xác rủi ro và cơ hội, cung cấp nguồn lực thực hiện, phân bổ mục tiêu và cho thực hiện, kiểm tra qua các báo cáo và đánh giá định kỳ. ... Tuy nhiên, việc quy định thành quy trình có thể tạo ra sự ràng buộc trong báo cáo hoạt động và tạo thông lệ (thói quen) cho chính lãnh đạo và các cấp quản lý trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn, mục tiêu cũng như tạo ra sự thống nhất trong hoạt động điều hành.

Mẫu quy trình đánh giá nhân sự Sa

Đánh giá nhân sự là đề tài muôn thuở của hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Để hoàn thiện và có được kết quả đánh giá khách quan nhất thì hiện nay công cụ KPI và BSC có lẽ được đánh giá là tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp VN chắc chắn chưa áp dụng KPI và BSC. Vì vậy, đánh nhân sự là hoạt động tuỳ biến ở mỗi doanh nghiệp, cách thức đánh giá tại các doanh nghiệp có thể khác nhau.
Quy trình này là 1 mẫu tham khảo, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng chắc sẽ là nguồn tham khảo tốt.

Quy trình thống kê phân tích dữ liệu Sa

Thống kê phân tích dữ liệu là hoạt động vô cùng quan trọng để đảm bảo hoạt động cải tiến các hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Kết quả thống kê phân tích thường là đầu vào của các quyết định và các yêu cầu cải tiến.
Dưới đây là quy trình thống kê phân tích dữ liệu đơn giản mà bạn có thể tham khảo. Nó gồm 1 quy trình và 2 biểu mẫu (yêu cầu thống kê phân tích, báo cáo kết quả thống kê phân tích).

Tuesday, April 25, 2017

Quy trình huy động vốn Sa

Đây là quy trình huy động vốn trung và dài hạn của công ty phát triển, khai thác các dự án bất động sản.
Quy trình dài hơn 5 trang với 3 biểu mẫu.
Quy trình gồm 2 phần lớn là tìm kiếm kênh huy động, lập phương án và phần 2 là thực hiện phương án huy động vốn.

Quy trình kiểm soát nội bộ Sa

Quy trình kiểm soát nội bộ hay chính xác hơn thì phải gọi là quy trình đánh giá nội bộ, dùng từ "kiểm soát" rộng hơn so với nội dung mà quy trình đã đề cập.
Đây là quy trình của công ty phát triển bất động sản với số lượng nhân sự khoảng 300 người.
Quy trình tổng thể gồm 6 trang và 6 biểu mẫu. Rất tiếc là tôi không biết đã lạc mất 6 biểu mẫu này ở đâu rồi.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự tạo ra biểu mẫu khi tham khảo các quy trình kiểm soát nội bộ khác mà tôi sẽ đăng trong tương lai.

Quy trình nghiên cứu quy hoạch

Là quy trình nghiên cứu quy hoạch của một công ty phát triển dự án bất động sản.
Bạn có thể tìm thấy cách mà các công ty bất động sản nghiên cứu việc quản lý quy hoạch để lên ý tưởng cho vị trí tiềm năng của dự án như thế nào. Quy trình cũng còn được mang tên là nghiên cứu quản lý kiến trúc.
Nó cũng gồm 4 biểu mẫu với nội dung sơ bộ như B1 Tiếp nhận yêu cầu NC dự án từ ban TGĐ(Thị trường, Giá KD, Thẩm định giá)