Wednesday, April 26, 2017

Mẫu quy trình đánh giá nhân sự - Sa

Đánh giá nhân sự là đề tài muôn thuở của hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Để hoàn thiện và có được kết quả đánh giá khách quan nhất thì hiện nay công cụ KPI và BSC có lẽ được đánh giá là tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp VN chắc chắn chưa áp dụng KPI và BSC. Vì vậy, đánh nhân sự là hoạt động tuỳ biến ở mỗi doanh nghiệp, cách thức đánh giá tại các doanh nghiệp có thể khác nhau.
Quy trình này là 1 mẫu tham khảo, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng chắc sẽ là nguồn tham khảo tốt.

Nó gồm quy trình chi tiết với 7 trang và 2 biểu mẫu cho việc đánh giá cấp nhân viên và cấp quản lý.
Bạn có thể tải nó tại đây
Đây là trích lược 1 đoạn trong đó
1.     Giới thiệu:

Thủ tục đánh giá được thiết lập để rà soát, xem xét lại quá trình thực hiện kế hoạch cá nhân của từng thành viên trong giai đoạn trước; thiết lập mục tiêu công việc cho giai đoạn đánh giá kế tiếp; xác định những hổ trợ cần thiết từ cấp trên hay công ty để đảm bảo nhân viên hoàn thành kế hoạch trong giai đoạn sắp tới.

Thủ tục đánh giá là công cụ để xác định kết quả, ghi nhận thành tích của từng cá nhân đã đạt được trong một giai đoạn công tác để đóng góp cho sự hoàn thành mục tiêu chung của toàn công ty.

Thủ tục đánh giá hướng dẫn mỗi cá nhân nêu định hướng nghề nghiệp và quá trình phát triển, nâng cao năng lực của bản thân từ đó công ty có cơ sở và nổ lực tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hiệu quả nhất năng lực của mình qua chương trình đào tạo và phát triển, thuyên chuyển nội bộ để cá nhân có điều kiện tốt nhất đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

Kết quả đánh giá thành tích và năng lực của từng cá nhân cũng là cơ sở để xem xét thăng chức, lương bổng, phúc lợi, thưởng hàng năm, cổ phần ưu đãi và các chính sách đãi ngộ khác.

2.     Phạm vi áp dụng:

§  Thủ tục đánh giá áp dụng cho toàn thể nhân viên toàn thời gian đang làm việc tại Sacomreal ngoại trừ nhân viên thời vụ và nhân viên thực tập.
§  Nhân viên đang trong thời gian thử việc không tham gia phần đánh giá nhưng vẫn xác lập mục tiêu, kế hoạch cho giai đoạn đánh giá kế tiếp ngay sau khi hoàn tất thành công giai đoạn thử việc.
§  Qui trình đánh giá được thực hiện mỗi 6 tháng một lần vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. Kết quả đánh giá cả năm để xét khen thưởng sẽ bao gồm kết quả của 2 giai đoạn đánh giá.

3.    
Tiêu chí:

§  Thủ tục đánh giá là công cụ rất quan trọng của công ty mà mỗi thành viên phải tham gia đồng bộ, nghiêm túc theo đúng tiến độ thời gian đã được Ban Tổng Giám Đốc duyệt.
§  Những người được yêu cầu nhận xét, đánh giá một nhân viên khác cần phải đưa ra những nhật xét khách quan, trung thực. Những nhận xét, đánh giá này được xem là thông tin mật và đuợc đảm bảo giữ kín. Trưởng phòng ban, Ban giám đốc và Khối chức năng phụ trách qui trình này phải chịu trách nhiệm trước ban Tổng Giám Đốc về việc giữ kín những thông tin mà mình nhận được.

4.     Định nghĩa:

Khối Phát Triển Nguồn Nhân Lực: Khối PTNNL
Phòng Quan Hệ Lao Động: Phòng QHLĐ
5.     Tham chiếu:

§  Kế hoạch và mục tiêu của Phòng ban đã đươc duyệt
§  Mô tả công việc của từng cá nhân
§  Bảng đánh giá cấp Quản lý
§  Bảng đánh giá cấp Nhân viên và Chuyên viên
§  Các hướng dẫn khác

6.     Nghĩa vụ và trách nhiệm:

§  Chủ tịch Hội đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc: quyết định toàn bộ kết quả đánh giá cho toàn công ty.

§  Phó tổng giám đốc các khối: quyết định kết quả đánh giá của Ban Điều hành và nhân viên thuộc khối do mình quản lý.

§  Người đứng đầu các Phòng ban (Giám/Phó Giám đốcTrưởng/Phó Phòng):
-         Triển khai, hướng dẫn, qui chế đánh giá đến từng nhân viên.
-         Xem xét, điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch mục tiêu cá nhân và kết quả hoàn thành công việc của từng nhân viên.
-         Theo dõi, đôn đốc nhân viên phòng ban mình hoàn thành công việc theo qui trình đánh giá.

§  Cá nhân được đánh giá: Thực hiện phần công việc của mình đúng thời gian như lịch trình đã duyệt.

§  Khối Phát triển nguồn nhân lực:
-         Phó Tổng Giám đốc khối: định hướng, tham mưu đến Tổng Giám Đốc qui trình đánh giá và tham mưu Tổng Giám Đốc quyết định toàn bộ kết quả đánh giá.
-        
Phòng Quan hệ lao động: trực tiếp tham mưu qui trình đánh giá đến Phó Tổng Giám Đốc khối, triển khai qui trình đến các cấp quản lý, theo dõi thực hiện toàn qui trình này.
-         Các Phòng ban khác: hỗ trợ, hướng dẫn toàn thể nhân viên công ty thực hiện qui trình này.

7.     Qui trình:

7.1 Triển khai qui trình đánh giá:
§  Phòng Quan hệ lao động thuộc khối Phát triển Nguồn nhân lực tiến hành triển khai qui trình đánh giá đến Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành.
§  Người đứng đầu Phòng ban (Ban Điều hành: Trưởng/Phó Phòng) tiến hành triển khai qui trình, hướng dẫn nhân viên phòng ban mình về nội dung, lịch trình đánh giá.

7.2    Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch cá nhân đã được thiết lập trong giai đoạn trước:
Phần đánh giá này chiếm 70% của toàn bộ kết quả đánh giá.
                 
§  Nhân viên tự đánh giá việc thực hiện kế hoạch của mình trong giai đoạn vừa qua dựa trên mục tiêu và hiệu quả công việc đã thiết lập giai đoạn trước.
§  Người đánh giá đưa ra nhận xét, đánh giá của mình dựa trên thông tin tự đánh giá của nhân viên.
§  Người đánh giá quyết định điểm cho từng tiêu chí đánh giá và cân đối toàn bộ điểm cho từng nhân viên dưới sự giám sát của mình.

7.3    Đánh giá nhân viên dựa vào việc thể hiện tác phong làm việc và tính kỷ luật:  
            Phần đánh giá này chiếm 10% của toàn bộ kết quả đánh giá.

§   Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định, quy chế Công ty. Chấp hành sự phân công của cấp trên, giữ gìn đoàn kết nội bộ.           
§   Đảm bảo giờ giấc làm việc, giờ họp, tham dự đào tạo, thời gian hoàn thành báo cáo.
§   Cam kết và thực hiện trọn vẹn trách nhiệm với khách hàng (kể cả khách hàng nội bộ) theo đúng quy định của công ty. Thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ ngay cả ngoài phạm vi công việc của mình.
§   Thể hiện tính trung thực, đáng tin cậy trong công việc. Cẩn thận trong việc sử dụng các thông tin của Công ty. Báo cáo đúng sự thật và kịp thời những vi phạm về nội quy công ty.
§  
Tích cực tham gia tích cực các hoạt động phong trào do BCH Công Đoàn tổ chức.


7.4       Đánh giá nhân viên dựa vào kỹ năng làm việc (cấp Chuyên viên và Nhân viên và cấp trên Phó phòng) và kỹ năng lãnh đạo (cho cấp từ Phó phòng trở lên):

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

2 comments:

  1. A mẫu quy trình đánh giá nhân sự SA đây rồi!
    Cảm ơn tác giả đã cung cấp những tài liệu bổ ích.
    VINACOM.ORG chuyên cung cấp văn phòng phẩm giá rẻ tại tphcm

    ReplyDelete

haccololong@gmail.com