Tuesday, April 25, 2017

Quy trình nghiên cứu quy hoạch - công ty bất động sản - SA

Là quy trình nghiên cứu quy hoạch của một công ty phát triển dự án bất động sản.
Bạn có thể tìm thấy cách mà các công ty bất động sản nghiên cứu việc quản lý quy hoạch để lên ý tưởng cho vị trí tiềm năng của dự án như thế nào. Quy trình cũng còn được mang tên là nghiên cứu quản lý kiến trúc.
Nó cũng gồm 4 biểu mẫu với nội dung sơ bộ như B1 Tiếp nhận yêu cầu NC dự án từ ban TGĐ(Thị trường, Giá KD, Thẩm định giá)
, B2 Tiếp nhận yêu cầu dự án từ ban TGD, B3 Lập nhiệm vụ thiết kế Dự án, B4 Phân tích KT Dự án Đề xuất các phương án ĐT, B5 Duyệt , B6 Thành lập ban dự án .v.v.v.v

Xem trước tài liệu

Chế độ xem trước trên trình duyệt web có thể bị bể định dạng, bạn tải về mở lên sẽ hết


Có thể tải trọn vẹn quy trình bao gồm cả biểu mẫu tại đây 

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

Một vài trích dẫn trong quy trình

  1. Diễn giải lưu đồ

Bước

Các bước thực hiện

Mô tả các bước thực hiện

1

Yêu cầu nghiên cứu dự án

- Tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu dự án từ ban TGĐ

- Tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu dự án từ các phòng ban khác

2

Xin thông tin quy hoạch

Sau khi tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu dự án, P.QLQH thực hiện xin thông tin quy hoạch theo mẫu của Sở QHKT 

3

Lập NV thiết kế DA

Thu thập thông tin từ P.CLKD, P.NC&PT, SCRValuation và TT.QH P.QLQH lập nhiệm vụ thiết kế dự án.

4

Phân tích khái toán dự án

Tổng hợp ý kiến, thông tin từ P.NC&PT. P.CLKD, P.QLQH P.ĐT lập khái toán (tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng, nhu cầu vốn, doanh thu …)

Đề xuất phương án đầu tư.

5

Xem xét ra quyết định đầu tư dự án

Ban TGĐ ra quyết định đầu tư.

6

Thành lập BQLDA

Ban TGĐ ra quyết định thành lập B.QLDA, Trưởng ban QLDA giai đoạn này là nhân sự Phòng QLQH

7

Chọn TVTKCS

P.QLQH trình chọn tư vấn thiết kế cơ sở.

8

Duyệt chọn TKCS

Ban TGĐ duyệt chọn đơn vị TVTKCS.

9

Lập HSTKCS

ĐV.Tư vấn lập HSTKCS, DAĐT, TTQH, TTMT, TTPCCC

10

Trình Sở KHĐT

Dự án đầu tư trên 100 tỷ, ĐV.Tư vấn bổ sung hồ sơ trình Sở KHĐT

11

Duyệt DAĐT

Sở KHĐT duyệt dự án đầu tư.

12

Thẩm tra TKCS, Duyệt DAĐT

ĐV. Tư vấn trình Sở XD thẩm tra TKCS, Duyệt DAĐT, xin phép XD 

13

Lưu hồ sơ

Sau khi có giấy phép XD hoặc chứng nhận đầu tư P.QLQH lưu trữ hồ sơ

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com