Thursday, April 27, 2017

Quản trị webside là công việc ít được nhắc tới trong hệ thống quản lý của các doanh nghiệp, nhất là các công ty không hoạt động về thương mại điện tử. Tuy nhiên, một wedside tương tác với đối tác và khác hàng nếu hoạt động tốt và được cập nhật sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều giá trị mà nhiều lúc doanh nghiệp không nhìn ra.
Đây là một quy trình quản trị webside khá đầy đủ, chắc rằng sẽ là nguồn tham khảo tốt cho các chủ doanh nghiệp và bộ bận công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
Quy trình gồm 3 trang và 7 biểu mẫu.

Bạn có thể tải quy trình tại đây
Đây là trích lược nội dung
MỤC ĐÍCH
  1. Quy trình quản trị Website” được thực hiện cho phép các nhân viên quản trị Website, Lãnh đạo Phòng Công Nghệ Thông Tin thực hiện việc quản trị Website một cách hiệu quả, tránh sự nhầm lẫn trong công việc.
  2. Mục đích của “Quy trình quản trị Website Sacomreal” nhằm thiết lập mục tiêu một cách cụ thể, các thức thực hiện, phương pháp thực hiện để quản trị Website một cách có hiệu quả nhất.
TTLƯU ĐỒTRÁCH NHIỆMDIỄN GIẢI - HỒ SƠ
01
P.CNTT
Công việc: xác định phạm vị Website và thiết lập các thông số về Website, các thông số máy tra cứu thông tin, các thông số phân quyền…
Thời gian: 56 giờ (từ khi Website hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng).
Kết quả: Tài liệu thông số kỹ thuật quản trị Website - CNTT/QT-04/M01
02
03P.CNTT
Phòng ban liên quan
Công ty con
Công việc: Sau khi P.CNTT thiết lập và phân quyền hoàn tất các thông số quản trị, Các nhân sự và Phòng ban có trách nhiệm sẽ thực thi việc Quản trị Website thông qua 3 mảng quản trị.
Thời gian: Liên tục
Kết quả: Tài liệu quản trị nội dung - CNTT/QT-04/M02 , Tài liệu quản trị kỹ thuật - CNTT/QT-04/M04 , Tài liệu quản trị hình ảnh - CNTT/QT-04/M03
04P.CNTT
- Trong thời gian Website hoạt động, định kỳ hàng tháng kiểm tra và xem xét Website về các chỉ tiêu: nội dung_hình ảnh và kỹ thuật sau đó lập bảng đánh giá và gửi đề xuất thay đổi nếu cần thiết. Ngày 28 hàng tháng thực thi việc xem xét và đánh giá Website.
Thời gian: 24h (từ khi thực hiện việc xem xét và đánh giá), 8h (dự trữ)
- Kết quảCNTT/QT-04/M05 CNTT/QT-04/M06
05Ban TGĐ
Công việc: Sau khi có kết quả xem xét, đánh giá, nếu có sự cần thiết phải thay đổi đối với các chỉ tiêu về Nội dung, Hình ảnh, Kỹ thuật, P.CNTT sẽ lập tờ trình, trình Ban Tổng Giám Đốc về việc thực thi thay đổi. Sau mỗi lần thực thi việc thay đổi, toàn bộ các dữ liệu trước đó sẽ được Backup và lưu lại thành 2 bản riêng biệt, Số lần backup tối đa là 10, các dữ liệu quá 10 lần sẽ được hủy bỏ và báo cáo trong tài liệu thay đổi Website.
Kết quả: Tờ trình - CNTT/QT-04/M07 , Nhật ký thay đổi, Tài liệu thay đổi, Tài liệu Backup , Báo cáo thay đổi Website.

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts