Friday, June 30, 2017

Mẫu quy trình chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp 4O

Mục đích: Tài liệu này quy định cách thức xử lý và báo cáo điều tra khi có tình trạng khẩn cấp xảy ra trong nhà máy về tai nạn, cháy nổ và rò rỉ hoá chất, OHSAS 18001
Các khái niệm:
- Tai nạn lao động: là tai nạn xảy ra do tác động của các yếu tố nguy hiểm độc hại trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
Được coi là tai nạn lao động các trường hợp xảy ra đối với nhân viên khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở và khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết như  nghỉ giải lao, ăn cơm giữa ca, tắm rửa vệ sinh. Tất cả những trường hợp trên phải thực hiện ở địa điểm và thời gian hợp lý.

Mẫu quy trình cấp giấy phép làm việc an toán 4O

Mục đích: Tài liệu này mô tả cách thức kiểm soát công việc nguy hại trong nhà máy bằng cách sử dụng Giấy phép làm việc an toàn; công việc sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu an toàn và môi trường của Công ty.
Định nghĩa: - BHLĐ : Trang bị bảo hộ lao động cá nhân
-Công việc không thường xuyên: công việc nguy hiểm không làm hàng ngày hoặc định kỳ.
- Giấy phép làm việc an toàn      : là một văn bản nhận dạng công việc phải làm, các nguy hiểm tiềm ẩn của công việc đó và các yêu cầu an toàn phải tuân thủ khi thực hiện công việc.

Mẫu quy trình giám sát và đo lường chất lượng môi trường 4O

Mục đích của quy trình: Quy trình này thiết lập một hệ thống đo lường và giám sát định kỳ các kết quả thực hiện môi trường của nhà máy.
Quy trình này là một quy trình khá đơn giản với 01 biểu mẫu duy nhất cho quá trình giám sát. Thích hợp cho Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 của các doanh nghiệp.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Mục 01: Lập kế hoạch giám sát

Mẫu quy trình quản lý chất thải 4O

Quy trình này là vô cùng cần thiết để quản lý các chất thải của doanh nghiệp. Các hồ sơ phát sinh từ quy trình là bằng chứng tốt nhất cho các trách nhiệm đối với môi trường của doanh nghiệp.
Quy trình được thiết kế với 01 lưu đồ và 03 biểu mẫu chi tiết.
Mục đích của quy trình là Thiết lập và mô tả phương pháp quản lý các khía cạnh môi trường đáng kể của nhà máy, đảm bảo sự tuân thủ luật pháp và đạt được mục tiêu môi trường.
Thiết lập và mô tả phương pháp quản lý các khía cạnh môi trường đáng kể của nhà máy, đảm bảo sự tuân thủ luật pháp và đạt được mục tiêu môi trường.

Mẫu quy trình xác định khía cạnh và tác động môi trường 4O

Quy trình này là yêu cầu bắc buộc cho Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Đây là mẫu khá hoàn thiện và tuyệt vời của công ty sản xuất sơn. Quy trình gồm 01 lưu đồ và 02 biểu mẫu. Doanh nghiệp nào cần áp dụng ISO 14001 thì có thể tham khảo và áp dụng cho mình. Quy trình được viết song ngữ Anh _ Việt.
Mục đích của quy trình là: -          Nhận dạng các khía cạnh môi trường và tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty mà có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng tới.

Thursday, June 29, 2017

Mẫu Quy trình quản lý thiết bị BA

Quy trình này là một quy trình tổng hợp về quản lý thiết bị bao gồm kiểm soát danh mục thiết bị, kiểm tra thiết bị, bảo dưỡng thiết bị, bảo trì / sửa chữa thiết bị và kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị. Quy trình cũng đưa ra các check list kiểm tra và bảo trì chi tiết cho các máy, cụm máy.
Để quản lý thiết bị trong một xưởng sản xuất thì đây là quy trình mà bạn cần.

Mẫu quy trình quản lý bán hàng BA

Quy trình này được setup với 6 biểu mẫu rất chi tiếc, được thiết kế bởi bộ phận bán hàng của công ty sản xuất phân bón. Nó là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn khi cần.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Nhận kế hoạch bán hàng từ quy trình dự báo bán hàng
Bước 02: Tiếp xúc khách hàng, nhận định, báo giá và đề xuất

Mẫu quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng BA

Giải quyết khiếu nại khách hàng không chỉ là yêu cầu bắc buộc của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mà còn là hoạt động bắt buộc của mỗi doanh nghiệp. Quy trình này là quy trình mẫu đơn giản với 02 biểu mẫu mà bạn có thể tham khảo để setup cho đơn vị mình.
TÓM LƯỢC NỘI DUNG LƯU ĐỒ CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Phát sinh khiếu nại, ghi nhận
Bước 02: Họp xem xét tình trạng khiếu nại

Mẫu quy trình đánh giá sự thoả mãn của khách hàng BA

Hoạt động đo lường mức độ thoả mãn của khách hàng là yêu cầu bắc buộc của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Đây là một mẫu quy trình đơn giản để đo lường sự thoả mãn của khách hàng với các chỉ tiêu đo lường khá hiệu quả.
Quy trình gồm 01 lưu đồ và 02 biểu mẫu.
TÓM LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 01: Gửi phiếu đánh giá tới khách hàng
Bước 02: Nhận lại phiếu và tổng hợp

Wednesday, June 28, 2017

Mẫu nội quy kho nguyên vật liệu bao bì 4O

Nội quy này được một công ty sản xuất sơn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 xây dựng.
NỘI DUNG CỦA 
NỘI QUY KHO NGUYÊN VẬT LIỆU - BAO BÌ
1. Toàn thể cán bộ công nhân viên phải có mặt đúng giờ làm việc.
2. Tuân thủ sự phân công và điều hành của người quản lý trực tiếp.

Mẫu hướng dẫn quản lý kho nguyên liệu và bao bì của công ty sản xuất sơn 4O

Đây là một hướng dẫn rất chi tiết về quản lý kho nguyên liệu và bao bì, quy trình này nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 của công ty.
Hướng dẫn gồm một file hướng dẫn chi tiết, 14 biểu mẫu như phiếu xuất kho, phiếu nhập hàng, phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, biên bản kiểm kê kho tuần, bảng kê nhập hàng từ nhà cung cấp, bảng kê nhập hàng bán thành phẩm, phiếu đề nghị xuất nguyên vật liệu - bao bì, bảng theo dõi nguyên vật liệu - bán thành phẩm, bảng theo dõi xuất thêm - trả nguyên vật liệu/ bao bì, phiếu theo dõi số lô nguyên liệu, phiếu theo dõi thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu, bảng theo dõi kiểm tra nguyên vật liệu chuẩn bị sản xuất,  báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu, bảng theo dõi thời gian nhận bath từ sản xuất.

Quy trình quản lý kho nguyên liệu bao bi và thành phầm BA

- Quy trình này giúp cho việc thực hiện xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao nhận hàng nguyên liệu bao, thuốc trừ sâu và thành phẩm. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh hư hao mất mát và suy giảm chất lượng từ khi sản phẩm nhập kho cho đến khi thành phẩm giao cho sản xuất.
- Việc nhập - xuất hàng đúng theo chủng loại và số lượng , dễ thấy – dễ lấy.
- Quản lý chính xác về số lượng hàng tồn trong kho.
Quy trình gồm nhiều phần, mỗi phần cho một loại kho đặc thù.

Mẫu quy trình xuất hàng cho xe và cho ghe tàu BA

Quy trình này gồm 02 lưu đồ, 1 lưu đồ áp dụng cho việc xuất hàng cho xe tải, 01 lưu đồ xuất hàng cho ghe tàu và cho xuất khẩu. Quy trình có 04 biểu mẫu đính kèm, khá chi tiết cho hoạt động xuất hàng nội và ngoại.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG XUẤT HÀNG CHO TÀU GHE
Bước 01: Khách hàng đặt hàng
Bước 02: In lệnh xuất kho 3 liên có chữ khí và giao cho khách hàng là chủ tàu, ghe

Mẫu quy trình quản lý xây dựng cơ bản SA

1. Mục đích
          a) Nhằm đảm bảo cho công việc quản lý xây dựng cơ bản trong Công ty cổ phần Địa ốc AAAAAA được nhanh chóng, thống nhất, kịp thời, chất lương và hiệu quả.
          b) Tạo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng ban liên quan trong công việc xây dựng mới và sửa chữa trong Công ty, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Mẫu quy trình đền bù giải phóng mặt bằng SA

Quy trình này được xây dựng cho doanh nghiệp, dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng cho một dự án. Quy trình gồm 01 lưu đồ và 10 biểu mẫu.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 01: Thực hiện khảo sát
Kiểm tra hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng khu đất dự án.
Mục đích sử dụng.

Tuesday, June 27, 2017

Mẫu quy trình thực hiện dự án đầu tư dự án bất động sản SA

Quy trình được thiết kế để triển khai dự án 100% vốn, dự án BOT, dự án hợp tác đầu từ và dự án mua sỉ bán lẻ. Quy trình rất chi tiết gồm 1 lưu đồ và 16 biểu mẫu. Quy trình này là mẫu tham khảo tuyệt vời cho các công ty phát triển dự án bất động sản.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Bước 1: Quyết định giao cty con quản lý xúc tiến DA; Thành lập Ban QLDA
Bước 2: Lập kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Mẫu quy trình bảo mật thông tin SA

Quy trình này là một quy trình đơn giản để quy định việc phân phối và phổ biến những thông tin quan trọng của một doanh nghiệp. Phù hợp với những công ty nhỏ không có bảo mật phức tạp. Quy trình gồm quy trình và 02 biểu mẫu.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Mẫu quy trình mua hàng trong nước MK

Quy trình này được một công ty cung cấp thiết bị và giải pháp tin học sử dụng cho hoạt động mua hàng trong nước. Phù hợp với các tổ chức và công ty gọn nhẹ không quá cồng kềnh. Quy trình gồm 1 lưu đồ và 8 biểu mẫu, chắc chắn là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 1: Nhu cầu thường xuyên -> kế hoạch mua hàng từ phòng kinh doanh
Nhu cầu đột xuất -> lập phiếu yêu cầu

Mẫu quy trình mua hàng nhập khẩu MK

Đây là quy trình mua hàng nhập khẩu với 5 biểu mẫu, của một công ty cung cấp thiết bị và các giải pháp tin học. Quy trình khá gọn nhẹ phù hợp với các công ty vừa và nhỏ.
TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 1: Yêu cầu nhập vật tư thiết bị
Bước 2: Theo kế hoạch kinh doanh hoặc dự án
Bước 3: Xét chỉ định nhà cung cấp hoặc đánh giá nhà cung cấp

Mẫu quy trình quản lý công nợ MA

Đây là mẫu quy trình cho hoạt động thu tiền, trả tiền, nộp tiền và quản lý công nợ. Gồm 1 quy trình và 10 biểu mẫu, khá đầy đủ và gần như phù hợp với mọi doanh nghiệp.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 1: Lập bảng hạng mức công nợ
Định kỳ hàng năm lập và soát xét bảng hạn mức công nợ cho từng khách hàng cụ thể.
Các trường hợp bán hàng vượt ngoài bảng hạn mức công nợ qui định phải có sự chấp thuận của Trưởng Phòng Kinh Doanh hoặc Giám Đốc Công Ty.
Bước 2: Lập kế hoạch thu nợ hằng tháng

Mẫu quy trình phát triển phần mềm SA

Quy trình phát triển dự án phần mềm” được xây dựng nhằm mục đích chuẩn hóa các bước trong việc phát triển hoặc chỉnh sửa một chương
trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác điều hành hoạt động quản lý kinh doanh của Công ty.
Dựa trên Quy trình này, khi triển khai một ứng dụng phần mềm đều phải tuân thủ các bước dựa trên quy trình chuẩn đã đề ra, tất cả mọi
công việc, các bước trong quá trình phát triển một dự án phần mềm phải được chuẩn hóa theo quy trình phát triển phần mềm Sacomreal.
-     Mục đích của quy trình:
+ Chuẩn hóa việc phát triển một dự án phần mềm.
+ Lựa chọn nhà cung cấp đủ năng lực, phù hợp với các quy chuẩn của Công ty.
+ Hợp lý hóa việc lựa chọn nhà cung cấp.

Monday, June 26, 2017

Mẫu bảng mô tả công việc của công ty sản xuất phân bón BA

Gồm 72 bảng mô tả công việc cho 74 chức danh khác nhau cho công ty chuyên sản xuất phân bón. Các bảng mô tả công việc này một số bằng tiếng anh và một số bằng tiếng việc, được xây dựng từ chức chao nhất là tổng giám đốc đến bảo vệ hoặc tạp vụ.
Dưới đây là link download các bảng mô tả công việc, các link sẽ được cập nhật khi ad có thời gian rảnh nhé! :)

Mẫu sổ tay chất lượng công ty sản xuất ván mdf DR

Đây là mẫu sổ tay chất lượng của một công ty ở Malaysia, khá chi tiết. Hiện hay ISO 9001:2015 không còn yêu cầu sổ tay chất lượng nữa nhưng nó sẽ khá quan trọng để bổ túc các thông tin mà bạn không muốn dây dựng một quy trình hoặc để kết nối các tài liệu hoặc để các bên liên quan có một cái nhìn tổng quan nhất về hệ thống quản lý chất lượng của bạn.
Tài liệu được viết bằng tiếng anh, trong quá trình nghiên cứu ad đã bổ sung một vài phần bằng tiếng việc.

Friday, June 23, 2017

Mẫu quy trình làm việc ngoài giờ 4O

Đây là mẫu quy trình quy định về việc tăng ca của công ty sản xuất sơn, quy trình được viết dưới dạng song ngữ với 3 biểu mẫu. Khá đầy đủ và chi tiết, một số công ty khác sẽ đưa quy trình gộp vào quy trình chấm công luôn. Chắc chắn nó sẽ giúp ích được bạn.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
B1: Yêu cầu làm việc ngoài giờ
B2: Lập phiếu đề nghị tăng ca
B3: Duyệt hoặc không/ liên quan đến đơn hàng được xem xét thêm bởi phó tổng giám đốc

Mẫu quy chế tổ chức của công ty dệ may DH

Đây là quy chế tổ chức của một công ty dệt may. Bao gồm sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng và mô tả công việc cho từng vị trí. Rất tiếc là tài liệu một số bị khuyết vì mình không tư vấn đến lúc kết thúc dự án tại đây. Các tổ chức tài liệu vẫn chưa được khoa học lắm.
Các tổ chức tài liệu hiện giờ mình sẽ làm là 1 file sơ đồ tổ chức riêng, các file chức năng nhiệm vụ của từng phòng sẽ riêng, và các file mô tả công việc cho từng vị trí sẽ riêng. Lúc đó việc quy cập sẽ dễ hơn và khi cần cải biên tài liệu chúng ta cũng không phải in tất cả để ban hành tài liệu mới mà chỉ in file lẻ đã cải biên để cập nhật.

Thursday, June 22, 2017

Mẫu kế hoạch kiểm tra chất lượng BA

Kế hoạch kiểm tra chất lượng hoặc quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm là một phần của kiểm soát chất lượng sản phẩm. Là kế hoạch được đưa ra để xác định tần xuất kiểm tra, chỉ tiêu kiểm tra và các điểm kiểm soát sẽ kiểm tra từ nguyên liệu đầu vào tới sản phẩm cuối cùng.
Kế hoạch mẫu này của một công ty chuyên về sản xuất phân bón và kèm theo 10 biểu mẫu.

Mẫu quy trình kiểm soát thiết bị đo lường BA

Được thiết kế để kiểm soát các thiết bị đo lường nhằm đảm bảo sự chính xác của các phép đo, đảm bảo hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
Quy trình gồm 01 quy trình chi tiết và 02 biểu mẫu.
Lưu ý: Để quy trình hoạt động tốt cần các hướng dẫn hiệu chuẩn cho từng loại thiết bị
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
B1: Lập danh mục thiết bị

Mẫu quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp BA

Sản phẩm, dịch vụ không phù hợp là phụ phẩm tất yếu trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Nếu nó được chuyển giao tới khách hàng, bạn phải đối mặt với nguy cơ mất uy tín, mất khách hàng. Nếu nó được giữ lại và không chuyển giao nó là một loại chi phí không đáng có của bạn. Vậy, điều bạn cần làm là kiểm soát và làm giảm lượng sản phẩm và dịch vụ không phù hợp này.

Tổng hợp mẫu chính sách chất lượng một số công ty

Chính sách chất lượng là yêu cầu bắt buộc đối với mọi công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001. Nó là đầu vào và là cơ sở cho việc thiết lập các mục tiêu chất lượng. Do đó, dù không áp dụng iso 9001 thì một tổ chức cũng nên thiết lập chính sách cho mình để cụ thể hoá sứ mệnh và định hướng cho các mục tiêu.
Bài viết này sẽ tổng hợp và cập nhật một số mẫu chính sách chất lượng của một số công ty. Mong rằng với các mẫu này sẽ đen đến cho bạn nhiều ý tưởng cho chính sách riêng của công ty mình.

Wednesday, June 21, 2017

Mẫu quy trình sửa chữa thiết bị LA

Quy trình được thiết kế cho phòng cơ khí, phòng bảo trì trong 01 công ty sản xuất. Phù hợp với các công ty sản xuất lớn nhỏ các loại. Quy trình gồm 01 lưu đồ và 3 biểu mẫu.
Nếu bạn là một công ty sản xuất chắc chắn bạn sẽ cần nó.
TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
B1: Yêu cầu sửa chữa thiết bị từ bộ phận sản xuất
B2: Tiếp nhận và xem xét
B3: Lập phương án thực hiện như thay mới, gia công, sửa chữa hoặc thuê ngoài
B4: Phê duyệt của trưởng phòng bảo trì hoặc lãnh đạo

Mẫu quy trình quản dự án đầu tư bất động sản SA

Đây là quy trình nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện điều hành Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty được thuận lợi, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho các dự án của Công ty. Đây là quy trình áp dụng cho các dự án do doanh nghiệp thực hiện, dựa vào quy trình này và các điều kiện thực tế của từng dự án (quy mô, tính chất…), Ban quản lý dự án công trình xây dựng sẽ lập quy trình cụ thể phù hợp và khả thi nhất cho dự án do mình phụ trách.

Tuesday, June 20, 2017

Quy trình quản lý thiết bị và tài sản SA

Quy trình được thiết kế để kiểm soát hoạt động mua sắm, sử dụng, sửa chữa, bảo quản công cụ dụng cụ, thiết bị và tài sản các loại trong một tổ chức.
Bạn nên tải nó về ngay vì đây là hoạt động mà bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ phát sinh.
TRÍCH LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
B1: Yêu cầu về công cụ, thiết bị, tài sản
Mua / thay thế / sửa chữa / bảo trì  các phòng ban lập phiếu yêu cầu theo mẩu.HCQT/QT-04/M01 , HCQT/QT-04/M02

Mẫu quy trình xử lý sự cố SA

Đây là mẫu quy trình xử lý sự cố dạng ngắn gọn để tương thích với việc xử lý các vấn đề không phù hợp. Nó không được thiết kế chi tiếc như quy trình xử lý sự cố của các sự cố liên quan đến môi trường hoặc an toàn lao động. Các quy trình xử lý sự cố chi tiếc khác sẽ được mình chia sẻ trong bài viết khác hoặc khi được các bạn yêu cầu bằng cmt.
Tóm lại, đây là 1 quy trình ngắn ngọn nhất để giải quyết các sự không phù hợp với tiêu chuẩn iso 9001, với quy định của pháp luật hoặc của công ty. Sản phẩm không phù hợp cũng là 01 dạng của sự cố.

Mẫu quy trình khắc phục phòng ngừa cải tiến SA

Đây là mẫu thiết kế ngắn gọn và đơn giản nhằm quản lý đồng thời 3 hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Bình thường nhiều chuyên gia tư vấn sẽ yêu cầu khách hàng lập 3 quy trình riêng biệt là quy trình khắc phục, quy trình phòng ngừa và quy trình cải tiến. Tuy nhiên, để gọn nhẹ cho hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống khác các bạn hoàn toàn có thể tích hợp 3 hoạt động này vào cùng 1 quy trình mà vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý các hoạt động tương ứng.

Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình khảo sát khả thi của dự án SA

Đây là quy trình được thiết kế nhằm nhiên cứu trước nhu cầu của thị trường trước khi lập dự án. Nghiên cứu về giá khách có thể chấp nhận, diện tích, vị trí nào là phù hợp ...v.v.v Điều này đảm bảo cho sản phẩm của dự án phù hợp với nhu cầu thực của khách hàng.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu.
TÓM LƯỢC QUY TRÌNH
B1: Tiếp nhận yêu cầu
B2: Xem xét yêu cầu, nếu phù hợp chuyển bước 3
B3: Lên kế hoạch và lập ngân sách

Mẫu quy trình trả lời báo chí SA

Tặng các bạn quy trình trả lời báo chí nhé, nếu ai cũng phát ngôn khi được phóng viên đặt câu hỏi thì sẽ khó thống nhất và rất dễ gây hậu quả xấu cho công ty nhé.
TRÍCH LƯỢT NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
B1: Tiếp nhận thông tin từ phóng viên
B2: Xác định thông tin cần trả lời
B3: Duyệt thông tin phóng viên yêu cầu => ko phù hợp stop, phù hợp B4

Mẫu quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ SA

Đây là quy trình kiểm soát tài liệu khá đầy đủ và chi tiết, giúp các bạn kiểm soát việc soạn thảo và chỉnh sửa, update, phân phối tài liệu theo đúng chuẩn về quản lý hệ thống.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và diễn giải chi tiết cùng 6 biểu mẫu.
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU

Mẫu quy trình chuẩn bị dự án đầu tư SA

Quy trình được thiết kế cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 dự án bất động sản. Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các loại dự án khác. Đây là nguồn tham khảo tốt cho bạn.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu.
TRÍCH LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
B1: Tiếp nhận dự án
 - Các phòng ban tiếp nhận dự án.
- Chuyển Phòng Đầu tư xem xét dự án, ghi mã số dự án.
ĐT/QT-02/M01B2: Xem xét hồ sơ pháp lý

Mẫu quy trình theo dõi dự án giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án SA

Quy trình theo dõi việc chuẩn bị và thực hiện dự án này được xây dựng bởi công ty chuyên phát triển các dự án bất động sản. Nó giúp bạn theo dõi được các công việc cần thực hiện và tiến độ đã thực hiện. Cần thiết để có những quyết định hoặc can thiệp kịp thời đảm bảo cho mục tiêu của dự án khả thi.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu. Chắc chắn sẽ có ích cho bạn dù bạn thực hiện 01 dự án loại khác.

Saturday, June 17, 2017

Mẫu quy trình chấp công SA

Bất kỳ tổ chức nào cũng có chấm công, chấm thủ công, bằng thẻ và bằng vân tay. Vậy thì đây là tất cả những gì bạn cần.
Quy trình gồm 1 lưu đồ các bước thực hiện và 5 biểu mẫu chắc chắn là nguồn hữu ích cho các bạn làm công tác nhân sự nói chung và tiền lương nói riêng.
LINK TẢI QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

Mẫu quy trình quản lý đội xe SA

Quy trình quản lý đội xe phù hợp cho cả các tổ chức có xe riêng hoặc không có xe riêng mà thuê hoặc thuê taxi ngoài. Giúp bạn quản trị và tốt chi phí hoạt động đi lại, có thể mở rộng cho hoạt động vận chuyển. Quy trình này chưa nói về việc kiểm soát điều phối xe.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 11 biểu mẫu, chắc chắn sẽ là nguồn tham khảo tốt cho bạn.
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

Mẫu Quy trình thôi dụng - thôi việc SA

Hoạt động cho thôi việc, thôi việc hoặc thôi dụng là hoạt động diễn ra thường xuyên tại tất cả các tổ chức, nhưng rất hiếm khi chúng ta nghĩ đến quy trình để thực hiện nó. Quá trình thôi dụng diễn ra rất tự nhiên có thể sẽ dẫn đến một số thiếu sót nào đó. Đây là một mẫu quy trình tuy không chi tiết lắm và còn thiếu 1 số nội dung nói chi tiết về bảo hiểm nhưng chắc nó sẽ giúp bạn tham khảo tốt.
Quy trình gồm 1 lưu đồ các bước công việc và 3 biểu mẫu.

Mẫu quy trình thiết kế vật phẩm và giao diện nhận diện thương hiệu SA

Quy trình được thiết lập để kiểm soát quá trình thiết kế vật phẩm, giao diện, hình ảnh nhận diện thương hiệu. Áp dụng cho các công ty lớn có riêng phòng marketting nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu, quy trình này cũng có thể áp dụng cho các công ty chuyên dịch vụ thiết kế do khách hàng. Quy trình cũng có thể áp dụng để chuẩn bị tham gia 01 hội chợ hoặc tổ chức 01 sự kiện.
Quy trình gồm 01 lưu đồ và 4 biểu mẫu.
Hi vọng quy trình này là nguồn hữu ích cho các bạn tham khảo.

Mẫu quy trình dịch vụ IT trong doanh nghiệp SA

Tên chính thức của quy trình này là quy trình sửa chữa, bảo hành, bảo trì, theo dõi máy tính và hệ thống mạng nội bộ. Áp dụng cho các công ty có 01 hoặc nhiều nhân sự phụ trách phần công nghệ thông tin. Cần quản lý các mính tính, mạng internet và thậm chí phần mềm sử dụng trên các máy.
Quy trình này gồm 2 lưu đồ và 5 biểu mẫu.
LINKDOWN QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

Friday, June 16, 2017

Mẫu quy trình đầu tư tài chính SA

Gửi tặng các bạn mẫu quy trình đầu tư tài chính, phù hợp với các công ty có thêm nghiệp vụ mua bán chứng khoán hoặc các bạn muốn nghiên cứu về tài chính. Chính thức tên của quy trình là "Quy trình đầu tư vốn trên thị trường niêm yết và chưa niêm yết".
Quy trình gồm 13lưu đồ với 3 nhánh đầu tư và 4 biểu mẫu.

Mẫu quy trình quản lý kho vật tư LA

Đây là mẫu quy trình khá gọn nhẹ, phù hợp cho các công ty có số lượng vật tư không quá lớn. Quy trình mẫu này gồm 1 lưu đồ và 3 biểu mẫu. Hi vọng sẽ là nguồn tham khảo để bạn tự xây dựng cho đơn vị mình một quy trình phù hợp.
Tóm lược nội dung quy trình.
B1: Nhập vật tư từ nhà cung ứng:
- Kiểm tra hóa đơn:
+ Số lượng và tên vật tư phải đúng với đơn đặt vật tư.
+ Nếu số lượng chênh lệch giữa thực tế và chứng từ thì ghi số liệu thực nhập.
+ Hóa đơn phải đầy đủ, chính xác không được tẩy xóa, sửa chữa.
- Đo đếm / Cập nhật nhập xuất tồn.

Thursday, June 15, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát kho thành phẩm LA

Doanh nghiệp nào sản xuất hoặc thương mại hầu hết đều có kho, xin tặng các bạn quy trình kiểm soát kho thành phẩm trước. Quy trình gồm 1 lưu đồ và 3 biểu mẫu. Rất hi vọng nó hữu ích cho các bạn. Hãy quay lại webside này hoặc gửi yêu cầu một quy trình khác bằng cách cmt mình sẽ cố up lên cho các bạn.
Trích lược nội dung quy trình.
B1:  Nhập thành phẩm từ Bộ phận sản xuất, mua ngoài:
- Kiểm tra hàng hóa nếu nhập kho hàng hóa mua ngoài.

Mẫu quy trình bán hàng nội địa và xuất khẩu LA

Đây là mẫu quy trình khá ngắn gọn và hiệu quả của một công ty sản xuất và bán hàng nội địa lẫn xuất khẩu. Quy trình gồm lưu đồ 3 biểu mẫu song ngữ.
Tóm lược quy trình
B1: nhận thông tin từ khác hàng
B2: Báo giá nếu khách hàng yêu cầu
B3: Xem xét năng lực đáp ứng và công nợ
B4: Ký kết hợp đồng hoặc xác nhận đơn đặt hàng

Wednesday, June 14, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát thông tin sức khoẻ và môi trường làm việc HSE 4O

Tài liệu/quy trình này là nguồn tham khao khá tốt cho hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001. Nó thiết lập quy trình và ghi nhận tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin về hệ thống quản lý môi trường và đáp lại các thông tin môi trường từ các bên quan tâm.
Gồm 1 quy trình và 3 biểu mẫu.
Tóm lượt nội dung quy trình
Phần 1. Trao đổi thông tin thông thường
Mục 1. Trao đổi nội bộ
Truyền đạt thông tin cho công nhân viên bộ phận mình về:

Mẫu quy trình xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 4O

Quy trình này phù hợp cho mọi tổ chức muốn xác định và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu của các chế định khác. Nó thật sự hữu ích để phòng ngừa các rủi ro về chế tài có thể gặp khi tổ chức vô tình/ cố ý không tuân thủ một quy định nào đó. Đặc biệt nó gần như là bắt buột đối với Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2014, hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khoẻ OHSAS18001, hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA8000 ..v.v.v
Quy trình gồm 1 quy trình và 1 form theo dõi/ liệt kê các yêu cầu của pháp luật.

Tuesday, June 13, 2017

Hướng Dẫn Kiếm Tiền Online Từ Website Adf.ly

Adf.ly không phải là cách kiếm tiền nhanh, bạn cần đầu tư thời gian và sẽ nhận phần xứng đáng
Phù hợp cho người không có vốn
Phù hợp cho những ai kiên nhẫn
Đặc biệt là không bao giờ, chưa bao giờ là SCAM cả 1.000.000.000.000.000% không SCAM

NẾU ĐÃ OK VỚI CÁC VẤN ĐỀ TRÊN THÌ BẮT ĐẦU NHÉ

Mẫu quy trình tiếp thị dự án bất động sản Sa

Quy trình tiếp thị dự án dùng để triển khai tiếp thị một dự án bất động sản của chủ đầu tư hoặc cung cấp dịch vụ tiếp thị dự án cho chủ đầu tư khác.
Quy trình gồm 1 lưu đồ các bước công việc và 5 biểu mẫu.
Tóm tắc các bước của quy trình gồm:
B1: nhu cầu tiếp thị (Chủ đầu tư có nhu cầu tư vấn tiếp thị sẽ để nghị phòng Marketing xem xét việc tư vấn tiếp thị dự án.)
B2: Đề nghị _ Phòng/bộ phận có nhu cầu lập phiếu và chuyển cho phòng Marketing.
B3: Xem xét tổng thể dự án

Mẫu quy trình tổ chức sự kiện Sa

Khi triển khai các hoạt động tiếp thị hoặc tổ chức một sự kiện nào đó, cơ bản nhất bạn cần một checklist danh sách các công việc cần phải làm để đảm bảo sự kiện được diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch ban đầu. Hơn thế, quy trình này cho phép bạn setup được một sự kiện hoàn hảo giúp bạn an tâm khi tổ chức một sự kiện gì đó. Tránh trường hợp ma chê cưới trách thường xảy ra ở những người không chuyên.
Quy trình tôi chia sẻ cho các bạn gồm 1 file lưu đồ các bước công việc và 4 biểu mẫu.
Các biểu mẫu gồm:

Quy trình xúc tiến đầu tư công ty bất động sản Sa

Quy trình xúc tiến đầu tư là quy trình nhằm tìm kiếm các đối tác để cũng đầu tư vào một dự án nào đó. Giúp có thêm nguồn vốn và tận dụng được lợi thế của nhau.
Quy trình gồm 1 file lưu đồ quy trình và 10 biểu mẫu.
Các biểu mẫu gồm:
- Mẫu profile dự án
- Mẫu khảo sát giá & so sánh các dự án trong khu vực
- Mẫu nghiên cứu tóm tắt dự án
- Mẫu đánh giá đối tác