Monday, June 26, 2017

Mẫu bảng mô tả công việc của công ty sản xuất phân bón BA

Gồm 72 bảng mô tả công việc cho 74 chức danh khác nhau cho công ty chuyên sản xuất phân bón. Các bảng mô tả công việc này một số bằng tiếng anh và một số bằng tiếng việc, được xây dựng từ chức chao nhất là tổng giám đốc đến bảo vệ hoặc tạp vụ.
Dưới đây là link download các bảng mô tả công việc, các link sẽ được cập nhật khi ad có thời gian rảnh nhé! :)

LINK DOWNLOAD BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp
2. Bảng mô tả công việc kế toán thanh toán
3. Bảng mô tả công việc kế toán thu chi
4. Bảng mô tả công việc kế toán tài sản
5. Bảng mô tả công việc kế toán tiền mặt
6. Bảng mô tả công việc kế toán thuế
7. Bảng mô tả công việc thủ quỹ
8. Bảng mô tả công việc chuyên viên nhân sự
9. Bảng mô tả công việc y tá
10. Bảng mô tả công việc tiếp tân
11. Bảng mô tả công vệc văn thư
12. Bảng mô tả công việc lái xe
13. Bảng mô tả công việc tổng giám đốc
14. Bảng mô tả công việc trợ lý tổng giám đốc
15. Bảng mô tả công việc đại diện lãnh đạo về chết lượng QMR
16. Bảng mô tả công việc thư ký iso
17. Bảng mô tả công việc giám đốc thương mại
18. Bảng mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh
19. Bảng mô tả công việc trưởng phòng marketing
20. Bảng mô tả công việc giám đốc chi nhánh
21. Bảng mô tả công việc giám đốc sản xuất
22. Bảng mô tả công việc giám đốc tài chính và hành chính
23. Trưởng văn phòng đại diện tại thành phố hồ chí minh
24. Chuyên viên xuất nhập khẩu
25. Trợ lý giám đốc nhà máy
26. Trưởng phòng sản xuất
27. Trưởng phòng bảo trì
28. Trưởng phòng sản phẩm
29. TRưởng phòng quản lý chất lượng
30. Thư ký giám đốc nhà máy
31. Kế toán trưởng
32. TRưởng phòng nhân sự
33. Chuyên viên quản trị mạng
34. Chuyên viên hành chính
35. Thư ký phòng sản phẩm
36. Trưởng xưởng may bao
37. Trưởng bộ phận kho
38. TRưởng bộ phận xuất hàng
39. Trưởng ca may bao
40. Vận hành may bao
41. Nhân viên kiểm đếm
42. Nhân viên may bao
43. Nhân viên in date
44. Tài xế xe nâng
45. Trưởng kho
46. Thủ kho
47. Tổ trưởng bốc xếp
48. Thủ kho bao bi va thuoc sâu
49. Nhân viên bốc xếp
50. Nhân viên giao nhận
51. Nhân viên kho
52. Phụ trách kho
53. Trưởng bộ phận auto
54. Công nhân sửa chữa oto
55. Công nhân điện
56. Công nhân cơ khí
57. Công nhân vận hành trạm điện
58. Tổ trưởng tổ sửa chữa
59. Tổ trưởng tổ sửa chữa oto
60. Tổ trưởng tổ xe
61. Kỹ thuật viên
62. Trưởng bộ phận auto
63. Phó bộ phận kỹ thuật
64. Trưởng bộ phận kỹ thuật
65. Phó bộ phận bảo trì
66. Trưởng bộ phận bảo trì
67. Thư ký bảo trì

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com