Wednesday, June 28, 2017

Mẫu hướng dẫn quản lý kho nguyên liệu và bao bì của công ty sản xuất sơn 4O

Đây là một hướng dẫn rất chi tiết về quản lý kho nguyên liệu và bao bì, quy trình này nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 của công ty.
Hướng dẫn gồm một file hướng dẫn chi tiết, 14 biểu mẫu như phiếu xuất kho, phiếu nhập hàng, phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, biên bản kiểm kê kho tuần, bảng kê nhập hàng từ nhà cung cấp, bảng kê nhập hàng bán thành phẩm, phiếu đề nghị xuất nguyên vật liệu - bao bì, bảng theo dõi nguyên vật liệu - bán thành phẩm, bảng theo dõi xuất thêm - trả nguyên vật liệu/ bao bì, phiếu theo dõi số lô nguyên liệu, phiếu theo dõi thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu, bảng theo dõi kiểm tra nguyên vật liệu chuẩn bị sản xuất,  báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu, bảng theo dõi thời gian nhận bath từ sản xuất.

TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Phần 1: mục đích
- Mục đích của việc hướng dẫn nhập xuất, xếp dơ, lưu kho, bảo quản NVL, bao bì, vật tư  thiết bị.
- Đảm bảo chất lượng NVL, bao bì, vật tư thiết bị trong quá trình này.
Thuận tiện cho việc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau.
Phần 5: Mô tả công việc
Phần thứ nhất: nguyên vật liệu chứa trong bao
Bước 01: nhập nguyên vật liệu
- Mục đích của việc hướng dẫn nhập xuất, xếp dơ, lưu kho, bảo quản NVL, bao bì, vật tư  thiết bị.
- Đảm bảo chất lượng NVL, bao bì, vật tư thiết bị trong quá trình này.
Thuận tiện cho việc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau.
Bước 02: Xếp dỡ
Bằng tay, xe nâng hàng, xe nâng tay.
Bước 03: Lưu kho
Sắp xếp theo từng chủng loại, từng lô hàng, từng mẻ hàng theo sơ đồ kho.
Bước 04: Bảo quản
- Để ở khu vực thoáng mát tránh mưa nắng.
- Tất cả phải đặt trên pallet
- Định kỳ 1 năm kiểm tra đánh gía kho  1 lần.
- Làm báo cáo sản phẩm không phù hợp đối với hóa chất bị hư và hóa chất chậm luân chuyển hơn 06 tháng gởi phòng KCS để kiểm tra chất lượng.
Tuân thủ phương pháp nhập trước, xuất trước
Bước 05: Xuất nguyên vật liệu
- Xuất số lượng theo phiếu đề nghị xuất NVL.
- Phải xuất đúng loại NVL theo yêu cầu
Phải cân đếm chính xác.
Bước 06: báo cáo kiểm kê
- Liên tục cập nhật báo cáo nhập – xuất – tồn, phải kịp thời và chính xác
- Kiểm kê theo từng chủng loại
- Phải cân đếm chính xác.
- Đối chiếu giữa tồn kho thực tế với báo cáo nhập – xuất – tồn
Cuối mỗi tháng, lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
.........v...v....vvvv
LINK DOWNLOAD HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU
1. Hướng dẫn quản lý kho nguyên liệu và bao bì
2. Link download 14 biểu mẫu quản lý kho
3. Mẫu sơ đồ kho

1 comment:

haccololong@gmail.com