Tuesday, June 13, 2017

Với 15 phòng ban, mỗi phòng ban đều có các mục tiêu cho mình. Nếu bạn khó khăn trong ý tưởng để thiết lập mục tiêu bạn có thể tìm nó ở đây. Hãy nhớ rằng chỉ nên tham khảo, và vì các mục tiêu cần được thiết lập dựa trên dữ liệu quá khứ, chính sách cũng như mục tiêu dài hạn của công ty. Nguồn lực để thực hiện được mục tiêu cũng là vấn đề bạn cần cân nhắc khi xây dựng nó.
Các phòng ban ở đây gồm:
- Hành chính nhân sự
- Ban lãnh đạo
- Hỗ trợ pháp lý
- Bồi thường giải phòng mặt bằng

- Đầu tư
- Quản lý quy hoạch
- Quản lý xây dựng
- Nghiên cứu phát triển
- Công nghệ thông tin
- Tư vấn pháp lý
- Dịch vụ pháp lý
- Sàn giao dịch bất động sản
- ....
Bạn có thể tải tất cả các mục tiêu chất lượng mẫu ở đây

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts