Monday, June 12, 2017

Mẫu quy trình đặt - book phòng họp công ty - tổ chức - Sa

Phòng họp đơn là vấn đề khá đơn giản nhưng đôi khi nó cũng sẽ làm chúng ta bực mình nếu phòng họp bị kẹt, bị chiếm dụng hoặc không có phòng để thực hiện công việc.
Cách đơn giản nhất là phải có kế hoạch cho việc sử dụng phòng họp. Việc có kế hoạch vừa giúp thời gian sử dụng phòng đã đăng ký không bị chiếm dụng mà còn giúp hiệu quả làm việc tốt hơn vì bộ phận hành chính sẽ chuẩn bị tốt những yêu cầu phục vụ cho cuộc họp hoặc trao đổi.
Đây là tài liệu bạn cần, bạn có thể không cần viết nó thành quy trình nhưng cũng nên có 1 quy định cho việc đăng ký và sử dụng phòng họp tại công ty.

Trích lược nội dung của quy trình

👉B1: Lập yêu cầu đặt phòng, phải đặt trước 01 ngày (trừ trường hợp đột xuất)
👉B2: Xem xét yêu cầu, nhu cầu cần thiết hay không cần thiết (có thể thay đổi ngày, giờ hay không)
👉B3: Thực hiện nội dung được duyệt, thực hiện theo nội dung ghi trong phiếu yêu cầu , nếu không có gì sửa đổi.
👉B4: Coppy 01 bản  phiếu  gửi cho bộ phận tiếp nhận
Note: Đối với công ty có ít yêu cầu book phòng thì mình thấy quy trình này khá ổn, nhưng nếu có nhiều yêu cầu thì nên có 1 file để cập nhật lịch nhằm đảm bảo tránh trùng lặp do kiểm tra thời gian trên phiếu không tốt vì thiếu kế hoạch.
Quy trình này gồm 1 lưu đồ với diễn giải và 1 biểu mẫu là phiếu kiểm soát đặt/ book phòng họp.

Bạn có thể tải toàn bộ quy trình tại đây   

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com