Thursday, June 15, 2017

Mẫu quy trình bán hàng nội địa và xuất khẩu LA

Đây là mẫu quy trình khá ngắn gọn và hiệu quả của một công ty sản xuất và bán hàng nội địa lẫn xuất khẩu. Quy trình gồm lưu đồ 3 biểu mẫu song ngữ.
Tóm lược quy trình
B1: nhận thông tin từ khác hàng
B2: Báo giá nếu khách hàng yêu cầu
B3: Xem xét năng lực đáp ứng và công nợ
B4: Ký kết hợp đồng hoặc xác nhận đơn đặt hàng

B5: Sản xuất hoặc mua hàng bổ sung
B6: Kiểm soát nhập kho
B7: Phát hành lệnh giao hàng, hướng dẫn đóng gói, làm thủ tục xuất khẩu nếu xuất khẩu
B8: Thực hiện đóng gói, đóng container
B9: Giao hàng
B10: nghiệp vụ thanh toán, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại ...
B11: Kết thúc
Dưới đây là các link tải quy trình và biểu mẫu
1. Lưu đồ quy trình
2. Báo giá Việt - Anh
3. Phiếu xem xét yêu cầu khách hàng kiêm hướng dẫn đóng gói Latex -- RSS
4. Phiếu khảo sát khách hàng Việt - Anh

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com