Thursday, June 15, 2017

Mẫu quy trình bán hàng nội địa và xuất khẩu của công ty sản xuất - LA

Đây là mẫu quy trình khá ngắn gọn và hiệu quả của một công ty sản xuất và bán hàng nội địa lẫn xuất khẩu.
Quy trình gồm lưu đồ 3 biểu mẫu song ngữ.

Tóm lược quy trình

👉B1: nhận thông tin từ khác hàng
👉B2: Báo giá nếu khách hàng yêu cầu
👉B3: Xem xét năng lực đáp ứng và công nợ
👉B4: Ký kết hợp đồng hoặc xác nhận đơn đặt hàng

👉B5: Sản xuất hoặc mua hàng bổ sung
👉B6: Kiểm soát nhập kho
👉B7: Phát hành lệnh giao hàng, hướng dẫn đóng gói, làm thủ tục xuất khẩu nếu xuất khẩu
👉B8: Thực hiện đóng gói, đóng container
👉B9: Giao hàng
👉B10: nghiệp vụ thanh toán, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại ...
👉B11: Kết thúc

Dưới đây là các link tải quy trình và biểu mẫu

1. Lưu đồ quy trình
2. Mẫu báo giá Tiếng Việt - Tiếng Anh
3. Phiếu xem xét yêu cầu khách hàng kiêm hướng dẫn đóng gói Latex -- RSS
4. Phiếu khảo sát khách hàng Tiếng Việt - Tiếng Anh

Xem trước tài liệuNếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com