Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình chuẩn bị dự án đầu tư SA

Quy trình được thiết kế cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 dự án bất động sản. Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các loại dự án khác. Đây là nguồn tham khảo tốt cho bạn.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu.

TRÍCH LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH

👉B1: Tiếp nhận dự án
 - Các phòng ban tiếp nhận dự án.
- Chuyển Phòng Đầu tư xem xét dự án, ghi mã số dự án.
ĐT/QT-02/M01B
👉 2: Xem xét hồ sơ pháp lý
- Kiểm tra hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng khu đất dự án.
- Đề xuất những rủi ro liên quan đến dự án.
- Tư vấn các thủ pháp lý cần thực hiện để triển khai thực hiện dự án. ĐT/QT-02/M01
👉 B3: Thiết kế quy hoạch sơ bộ
Tìm hiểu thông tin Quy hoạch chung của khu vực dự án, Quy hoạch sơ bộ về mật độ xây dựng, tầng cao, số block, diện tích XD, chức năng XD…
ĐT/QT-02/M01
👉B4: Điều tra thị trường, dự trù giá kinh tế, thẩm định bất động sản
4a) P.NC&PT: Điều tra tình hình thị trường, tình hình kinh doanh của sản phẩm cùng loại trong khu vực dự án, dự báo tình hình của dự án trong thời gian tới. ĐT/QT-02/M01
4b) P.CLKD: xem xét, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự án; giá bán của các dự án cạnh tranh trong khu vực; dự trù giá bán sản phẩm dự án. ĐT/QT-02/M01
4c) Chuyển C.ty SCRValuation thẩm định giá đất dự án; ra chứng thư TĐG. ĐT/QT-02/M02
👉 B5: Phân tích khái toán dự án, đề xuất các phương án đầu tư
- Tổng hợp ý kiến, thông tin từ các phòng ban.
- Khái toán (tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng, nhu cầu vốn, doanh thu…), phân tích hiệu quả tài chính dự án.
- Đề xuất các phương án đầu tư. ĐT/QT-02/M03
B6: Xem xét ra quyết định
- Xem xét & ra quyết định đầu tư dự án (Phê duyệt vào tờ trình từ P.ĐT).
- Duyệt: DA không hiệu quả >> trả hồ sơ P.ĐT lưu.
- Đề nghị xem xét, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, PA đầu tư...
- Duyệt: DA có hiệu quả >> DA có thể đầu tư, đề nghị xúc tiến DA.
B7: Quyết định giao dự án
Quyết định thành lập BQLDA; giao cty con quản lý xúc tiến DA. ĐT/QT-02/M05

Link tải quy trình và biểu mẫu

👉 Lưu đồ quy trình chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng (Note: Lưu đồ bạn phải tải về mới xem được vì được chạy bằng trình duyệt web)
👉 Biểu mẫu phiếu chuyển dự án
👉 Biểu mẫu tờ trình

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com