Friday, June 30, 2017

Mẫu quy trình chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp 4O

Mục đích: Tài liệu này quy định cách thức xử lý và báo cáo điều tra khi có tình trạng khẩn cấp xảy ra trong nhà máy về tai nạn, cháy nổ và rò rỉ hoá chất, OHSAS 18001
Các khái niệm:
- Tai nạn lao động: là tai nạn xảy ra do tác động của các yếu tố nguy hiểm độc hại trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
Được coi là tai nạn lao động các trường hợp xảy ra đối với nhân viên khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở và khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết như  nghỉ giải lao, ăn cơm giữa ca, tắm rửa vệ sinh. Tất cả những trường hợp trên phải thực hiện ở địa điểm và thời gian hợp lý.

- Đám cháy: sự cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người và tài sản.
TRÍCH LƯỢC CÁC MỤC CỦA QUY TRÌNH
Mục 01: Xử lý tai nạn lao động
Mục 02: Tình huống đám cháy
Phần 01: Thông tin và thoát nạn
Phần 02: Chữa cháy
Phần 03: Di chuyển tài sản và cứu hộ
Phần 04: Hành động sau đám cháy
Mục 03: Rò rỉ hoặc tràn hoá chất
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Quy trình chuẩn bị và ứng phó tình trạng khẩn cấp
2. Danh mục hồ sơ bảo hiểm
3. Sổ theo dõi khách ra vào cổng
4. Biên bản điều tra tai nạn lao động
5. Báo cáo sự cố môi trường
6. Danh mục số điện thoại khẩn cấp

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com