Saturday, June 17, 2017

Mẫu quy trình dịch vụ IT trong doanh nghiệp - mẫu của công ty BDS SA

Tên chính thức của quy trình này là quy trình sửa chữa, bảo hành, bảo trì, theo dõi máy tính và hệ thống mạng nội bộ. Áp dụng cho các công ty có 01 hoặc nhiều nhân sự phụ trách phần công nghệ thông tin. Cần quản lý các mính tính, mạng internet và thậm chí phần mềm sử dụng trên các máy.
Quy trình này gồm 2 lưu đồ và 5 biểu mẫu.

LINKDOWN QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

1. Lưu đồ và diễn giải quy trình (Note: Lưu đồ bạn phải tải về mới xem được vì được chạy bằng trình duyệt web)
2. Phiếu yêu cầu sửa chữa
3. Biên bản nghiệm thu xác nhận
4. Kế hoạch bảo trì
5. Phiếu bảo trì
6. Biên bản nghiệm thu bảo trì

TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH

😇 Phần 01 : Sửa chữa, Bảo hành
👉B1: Bắt đầu/ yêu cầu dịch vụ
- Khi có yêu cầu về dịch vụ IT, các phòng ban liên quan thuộc Sacomreal lập phiếu yêu cầu sửa chữa vào gửi cho P.CNTT để xem xét và thực thi.
Thời gian: 8 giờ (trong giờ hành chính).
- Các phòng ban có yêu cầu về dịch vụ IT có trách nhiệm lập phiếu yêu cầu này và gửi cho P.CNTT, từ đó, P.CNTT sẽ thực hiện dịch vụ theo yêu cầu.
Kết quảCNTT/QT-01/M01
👉B2: Xem xét, chuyển HCQT
- Công việc: Sau khi P.CNTT nhận được phiếu yêu cầu sửa chữa, bảo hành sẽ xem xét xác nhận và chuyển phiếu yêu cầu sữa chữa đến P.HCQT xem xét và xác nhận.
- Thời gian: 1 giờ (Kể từ khi P.CNTT nhận được phiếu yêu cầu sửa chữa từ các phòng ban liên quan)_1 giờ (Thời gian dự trữ).
- Kết quả: CNTT/QT-01/M01
👉B3: Thực hiện hoặc chuyển nhà cung cấp
- Công việc: Sau khi P.CNTT và P.HCQT đã xác nhận yêu cầu, P.CNTT và P.HCQT sẽ kết hợp để thực hiện việc sửa chữa, xử lý 2 trường hợp:
+ Còn bảo hành : Chuyển nhà cung cấp xử lý
+ Hết bảo hành : P.CNTT thực hiện xử lý, nếu không thể khắc phục được sẽ chuyển nhà cung cấp và tính phí.
Thời gian: 24 giờ (kể từ khi xác nhận yêu cầu sửa chữa) _ 8 giờ (dự trữ).
- Kết quảCNTT/QT-01/M01
👉B4: Nghiệm thu và lưu
Công việc: Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, bảo hành, P.CNTT phối hợp P.HCQT nghiệm thu và lưu hồ sơ, đồng thời chuyển cho Phòng ban, nhân sự yêu cầu xác nhận nghiệm thu.
Thời gian: 1 giờ (khi hoàn thành việc sửa chữa, bảo hành) _ 1/2h (dự trữ).
- Kết quảCNTT/QT-01/M01 , CNTT/QT-01/M02
😇 PHẦN 2: Bảo trì và theo dõi
👉B1: Lập danh mục và kế hoạch bảo trì
Công việc: Khi có một tài sản CNTT được P.HCQT mua sắm mới, P.HCQT sẽ gửi cho P.CNTT biên bản bàn giao tài sản, P.CNTT sẽ dựa trên biên bản bàn giao tài sản, tiến hành lưu vào danh mục tài sản CNTT và lập kế hoạch theo dõi, bảo trì.
Thời gian: 4 giờ (Kể từ khi P.HCQT chuyển biên bản bàn giao tài sản cho P.CNTT) _ 1 giờ (dự trữ).
Kết quả: Biên bản bàn giao tài sản – [Ký mã hiệu] và Kế hoạch bảo trì – CNTT/QT-01/M03
👉B2: Xem xét và thực hiện
Công việc: Sau khi có kế hoạch bảo trì, P.CNTT sẽ triển khai xem xét và thực hiện việc bảo trì dựa trên kế hoạch đã đề ra.
Thời gian: 1 giờ (Xét duyệt kế hoạch), 1 giờ (Thời gian dự trữ).
Kết quả: Kế hoạch bảo trì – CNTT/QT-01/M03 Phiếu bảo trì tài sản CNTT – CNTT/QT-01/M04
👉B3: Xác nhận của người dùng và lưu hồ sơ
Công việc: Sau khi thực hiện bảo trì, P.CNTT tiến hành nghiệm thu và lưu hồ sơ bảo trìNếu việc thực hiện không hoàn thành thì P.CNTT sẽ không nghiệm thu, xác nhận và sẽ thực hiện lại việc bảo trì.
Thời gian: 24 giờ (Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể)8 giờ (Thời gian dự trữ).
- Biên bản nghiệm thu bảo trì  – CNTT/QT-01/M05

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com