Tuesday, June 20, 2017

Đây là mẫu thiết kế ngắn gọn và đơn giản nhằm quản lý đồng thời 3 hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Bình thường nhiều chuyên gia tư vấn sẽ yêu cầu khách hàng lập 3 quy trình riêng biệt là quy trình khắc phục, quy trình phòng ngừa và quy trình cải tiến. Tuy nhiên, để gọn nhẹ cho hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống khác các bạn hoàn toàn có thể tích hợp 3 hoạt động này vào cùng 1 quy trình mà vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý các hoạt động tương ứng.

Quy trình chỉ gồm 1 lưu đồ và 1 biểu mẫu.
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ BIỂU MẪU
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
B1: yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
Khiếu nại của khách hàng, sự cố, sản phẩm không phù hợp, lỗi trong đánh giá, thiết bị hư….
B2: Xem xét nếu không đúng stop, đúng và hợp lý tiếp bước 3
B3: Mô tả, ghi nhận vào phiếu NC
B4: Phân tích và tìm nguyên nhân của NC
B5: Đề xuất giải pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
B6: Phê duyệt giải pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
B7: Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa hoặc cải tiến
B8: Kiểm tra kết quả thực hiện
B9: Báo cáo và đóng hồ sơ

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts