Tuesday, June 20, 2017

Mẫu quy trình khắc phục phòng ngừa cải tiến SA

Đây là mẫu thiết kế ngắn gọn và đơn giản nhằm quản lý đồng thời 3 hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Bình thường nhiều chuyên gia tư vấn sẽ yêu cầu khách hàng lập 3 quy trình riêng biệt là quy trình khắc phục, quy trình phòng ngừa và quy trình cải tiến. Tuy nhiên, để gọn nhẹ cho hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống khác các bạn hoàn toàn có thể tích hợp 3 hoạt động này vào cùng 1 quy trình mà vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý các hoạt động tương ứng.

Quy trình chỉ gồm 1 lưu đồ và 1 biểu mẫu.

LINK DOWNLOAD

LƯU ĐỒ  (Note: Lưu đồ bạn phải tải về mới xem được vì được chạy bằng trình duyệt web) VÀ BIỂU MẪU

TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH

👉B1: yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
Khiếu nại của khách hàng, sự cố, sản phẩm không phù hợp, lỗi trong đánh giá, thiết bị hư….
👉B2: Xem xét nếu không đúng stop, đúng và hợp lý tiếp bước 3
👉B3: Mô tả, ghi nhận vào phiếu NC
👉B4: Phân tích và tìm nguyên nhân của NC
👉B5: Đề xuất giải pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
👉B6: Phê duyệt giải pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
👉B7: Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa hoặc cải tiến
👉B8: Kiểm tra kết quả thực hiện
👉B9: Báo cáo và đóng hồ sơ

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com