Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình khảo sát khả thi của dự án đầu tư - SA

Đây là quy trình được thiết kế nhằm nhiên cứu trước nhu cầu của thị trường trước khi lập dự án. Nghiên cứu về giá khách có thể chấp nhận, diện tích, vị trí nào là phù hợp ...v.v.v Điều này đảm bảo cho sản phẩm của dự án phù hợp với nhu cầu thực của khách hàng.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu.

TÓM LƯỢC QUY TRÌNH

👉B1: Tiếp nhận yêu cầu
👉B2: Xem xét yêu cầu, nếu phù hợp chuyển bước 3
👉B3: Lên kế hoạch và lập ngân sách

👉B4: Duyệt kế hoạch và ngân sách, không duyệt quay lại bước 3
👉B5: Tuyển cộng tác viên và đào tạo cộng tác viên
👉B6: Thu thập thông tin sơ cấp
👉B7: Khảo sát thực tế, khảo sát nhu cầu khách hàng
👉B8: QC các phiếu thu thập thông tin
👉B9: Chạy phần mềm phân tích dữ liệu
👉B10: Báo cáo

LINK DOWNDLOAD LƯU ĐỒ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

1. Lưu đồ quy trình (Note: Lưu đồ bạn phải tải về mới xem được vì được chạy bằng trình duyệt web)
2. Biểu mẫu
2.1 Mẫu bảng câu hỏi khảo sát
2.2 Mẫu đào tạo nghiệp vụ
2.3 Mẫu tuyển dụng cộng tác viên
2.4 Mẫu kế hoạch làm việc
2.5 Phiếu chuyển yêu cầu khảo sát


Xem trước tài liệu

Chế độ xem trước trên trình duyệt web có thể bị bể định dạng, bạn tải về mở lên sẽ hết


Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com