Monday, June 12, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát tài liệu bên ngoài Sa

Đối với một tổ chức/ doanh nghiệp lớn thì việc kiểm soát tài liệu có thể phân làm 02 quy trình nhỏ là quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ và bên ngoài. File mình chia sẻ trong bài này là file để kiểm soát tài liệu bên ngoài với 1 quy trình và 4 biểu mẫu. Theo mình thì hơi rườm rà 1 chút vì nhiều biểu mẫu, các bạn có thể rút gọn nó lại ví dụ như ko cần tờ trình.

Trích lượt nội dung

B1. Lập yêu cầu tài liệu khi có nhu cầu về tài liệu tác nghiệp
B2: Xem xét xem có cần thiết không? nếu không thì stop, có thì phân công người thực hiện.
B3: Nhận cho số và coppy phiếu, giao tới người được phân công thực hiện. BP yêu cầu lưu bản chính.
B4: Thực hiện nội dung trong phiếu yêu cầu
B5: Đóng dấu "TÀI LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT"
B6: Cập nhật vào danh mục phân phối tài liệu, yêu cầu BP nhận ký xác nhận hoặc chỉ phân phối qua mạng.
B7: Lưu trữ tất cả các hồ sơ phát sinh
Bạn có thể tài toàn bộ mẫu quy trình tại đây 

Các biểu mẫu kèm theo quy trình:

👉 Biểu mẫu 1: Tờ trình
👉 Biểu mẫu 2: Danh mục phân phối tài liệu qua mạng
👉 Biểu mẫu 3: Danh mục kiểm soát tài liệu
👉 Biểu mẫu 4: Phiếu yêu cầu tài liệu

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com