Thursday, June 22, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát thiết bị đo lường BA

Được thiết kế để kiểm soát các thiết bị đo lường nhằm đảm bảo sự chính xác của các phép đo, đảm bảo hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
Quy trình gồm 01 quy trình chi tiết và 02 biểu mẫu.
Lưu ý: Để quy trình hoạt động tốt cần các hướng dẫn hiệu chuẩn cho từng loại thiết bị
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
B1: Lập danh mục thiết bị

Lập danh mục thiết bị dụng cụ cần kiểm định hiệu chuẩn, bộ phận và phạm vi sử dụng. Cập nhật và chuyển giao cho phòng QC. 
B2: Lập kế hoạch định kỳ kiểm định hiệu chuẩn thiết bị dụng cụ theo danh mục, xác định rõ đơn vị hiệu chuẩn (nội bộ, hoặc bên ngoài).
B3: Theo đúng lịch tiến hành hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm tra các trang thiết bị cần thiết và ghi chép vào phiếu hiệu chuẩn nội bộ.
Nếu thuê ngoài hiệu chuẩn kiểm định thì nhận hồ sơ kiểm định và hiệu chuẩn cập nhật.
Kiểm tra xem kết quả hiệu chuẩn để biết độ chính xác của thiết bị còn phù hợp với yêu cầu của phép đo hay không. 
Dán tem hiệu chuẩn, kiểm định lên thiết bị.
B4:  Trong quá trình sử dụng phải tuân thủ các qui định của nhà sản xuất như hộp bảo vệ, tránh va chạm, bảo quản trong thời thiết xấu, v..v.. nhằm đảm bảo độ chính xác của thiết bị.


LINK DOWNLOAD  QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Quy trình kiểm soát thiết bị đo
2. Danh mục và kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo
3. Phiếu hiệu chuẩn thiết bị đo

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com