Tuesday, June 27, 2017

Mẫu quy trình mua hàng nhập khẩu MK

Đây là quy trình mua hàng nhập khẩu với 5 biểu mẫu, của một công ty cung cấp thiết bị và các giải pháp tin học. Quy trình khá gọn nhẹ phù hợp với các công ty vừa và nhỏ.
TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 1: Yêu cầu nhập vật tư thiết bị
Bước 2: Theo kế hoạch kinh doanh hoặc dự án
Bước 3: Xét chỉ định nhà cung cấp hoặc đánh giá nhà cung cấp

Bước 4: Lập bộ chứng từ nhập hàng
Bước 5: Theo dõi nhập hàng
Bước 6: Kiểm tra hàng nhập
Bước 7: Nhập kho hoặc báo nhà cung cấp
Bước 8: Thống kê giữ liệu và lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình mua hàng nhập khẩu
2. Mẫu phiếu yêu cầu vật tư thiết bị
3. Mẫu phiếu đánh giá nhà cung cấp
4. Mẫu phiếu kiểm tra hàng hoá mua vào
5. Mẫu phiếu kiểm tra nhận hàng
6. Thống kê nhà cung cấp

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com