Tuesday, June 27, 2017

Mẫu quy trình mua hàng trong nước MK

Quy trình này được một công ty cung cấp thiết bị và giải pháp tin học sử dụng cho hoạt động mua hàng trong nước. Phù hợp với các tổ chức và công ty gọn nhẹ không quá cồng kềnh. Quy trình gồm 1 lưu đồ và 8 biểu mẫu, chắc chắn là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 1: Nhu cầu thường xuyên -> kế hoạch mua hàng từ phòng kinh doanh
Nhu cầu đột xuất -> lập phiếu yêu cầu

Bước 2: Lựa chọn hoặc đánh giá nhà cung cấp
Bước 3: Tiến hành mua hàng (ký hợp đồng, đặt hàng hoặc mua trực tiếp)
Bước 4: Kiểm tra hàng
Bước 5: Nhập kho hoặc báo nhà cung cấp
Bước 6: Lưu hồ sơ và thống kê
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ VÀ QUY TRÌNH
1. Lưu đồ quy trình mua hàng trong nước
2. Mẫu phiếu yêu cầu vật tư
3. Mẫu phiếu đánh giá nhà cung cấp
4. Mẫu đơn đặt hàng
5. Mẫu yêu cầu báo giá
6. Mẫu phiếu kiểm tra hàng hoá dịch vụ mua vào
7. Mẫu phiếu kiểm tra nhận hàng
8. Mẫu khiếu nại nhà cung cấp
9. Mẫu thống kê nhà cung cấp

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com