Thursday, June 29, 2017

Mẫu quy trình quản lý bán hàng BA

Quy trình này được setup với 6 biểu mẫu rất chi tiếc, được thiết kế bởi bộ phận bán hàng của công ty sản xuất phân bón. Nó là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn khi cần.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Nhận kế hoạch bán hàng từ quy trình dự báo bán hàng
Bước 02: Tiếp xúc khách hàng, nhận định, báo giá và đề xuất

Bước 03: Nhận đơn hàng
Bước 04: Xem xét công nợ khách hàng
Bước 05: Phê duyệt của trưởng phòng
Bước 06: Lập lệnh xuất kho chuyển bộ phận xuất hàng
Bước 07: Xuất hàng, xuất hoá đơn
Bước 08: Nhận thanh toán
Bước 09: Thanh lý, tổng hợp báo cáo và lưu hồ sơ.
Quy trình với các biểu mẫu: lệnh xuất kho, đơn đặt hàng phân bón, đơn đặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, báo cáo bán hàng hằng tháng, báo cáo bán hàng hằng năm, phân tích bán hàng.
LINK DOWNLOAD BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH
1. Quy trình quản lý bán hàng
2. Lệnh xuất kho
3. Các biểu mẫu khác

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com