Tuesday, June 27, 2017

Mẫu quy trình quản lý công nợ MA

Đây là mẫu quy trình cho hoạt động thu tiền, trả tiền, nộp tiền và quản lý công nợ. Gồm 1 quy trình và 10 biểu mẫu, khá đầy đủ và gần như phù hợp với mọi doanh nghiệp.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 1: Lập bảng hạng mức công nợ
Định kỳ hàng năm lập và soát xét bảng hạn mức công nợ cho từng khách hàng cụ thể.
Các trường hợp bán hàng vượt ngoài bảng hạn mức công nợ qui định phải có sự chấp thuận của Trưởng Phòng Kinh Doanh hoặc Giám Đốc Công Ty.
Bước 2: Lập kế hoạch thu nợ hằng tháng

Hàng tuần, tháng phòng kế toán sẽ lên kế hoạch thu nợ khách hàng tới hạn gởi phòng kinh doanh cho tháng hiện hành, Phòng kinh doanh phải lên kế hoạch thu nợ sao cho đúng hạn như trong hợp đồng nhằm tránh tình trạng để nợ vượt hạn mức qui định và tránh việc chiếm dụng vốn của khách hàng. Trong trường hợp đã quá hạn mà Phòng kinh doanh không thu được nợ lúc đó phòng kế toán sẽ thu nợ và thực hiện các biện pháp phạt theo đúng như biên bản đã ký của phòng kinh doanh với công ty.
Bước 3: Xác nhận công nợ khách hàng định kỳ hằng tháng
Hàng tháng từ ngày 30 tới ngày 10 đầu tháng Phòng Kế Toán phải lập biên bản đối chiếu công nợ chuyển cho Phòng Kinh Doanh để ký xác nhận với khách hàng các giao dịch phát sinh, nợ đầu kỳ, phát sinh trong tháng và nợ cuối kỳ đối với khách hàng của phòng kinh doanh và sẽ lập bảng đối chiếu trực tiếp tới khách hàng trong trường hợp khách hàng của công ty.
Bước 4: Tính lãi quá hạn
Trưởng Phòng Kinh Doanh xem xét tình hình thu nợ đối với từng khách hàng cụ thể , nếu khách hàng nào có nợ quá thời hạn cho phép sẽ bị phạt lãi. Phòng kế toán sẽ dựa vào bảng nợ quá hạn của Phòng kinh doanh để tính và theo dõi nợ lãi quá hạn đối với toàn bộ khách hàng .
Bước 5: Báo cáo tình hình công nợ
Hàng tháng trong buổi họp của công ty Phòng kinh doanh, Phòng kế toán phải báo cáo tình hình công nợ, công tác thu hồi nợ cho Giám đốc và toàn bộ nhân viên được biết.
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ VÀ QUY TRÌNH
1. Lưu đồ quy trình quản lý công nợ
2. Bảng hạng mức công nợ
3. Cập nhập công nợ
4. Thông báo công nợ
5. Thông báo nợ đến khách hàng
6. Quyết toán công nợ với khách hàng
7. Thông báo nợ quá hạn đến nhân viên
8. Đề nghị thanh toán
9. Phiếu tạm ứng
10. Thanh toán tạm ứng

1 comment:

  1. The most enduring symbol of the Norse - titanium arts
    filmfileeurope.com tj-metal-arts › septcasino.com tj-metal-arts The most enduring symbol of the Norse - titanium arts · The most communitykhabar enduring symbol of the Norse - 출장안마 titanium arts · The most enduring symbol titanium metal trim of the Norse - titanium arts.

    ReplyDelete

haccololong@gmail.com