Friday, June 16, 2017

Mẫu quy trình quản lý kho vật tư của công ty sản xuất - LA

Đây là mẫu quy trình khá gọn nhẹ, phù hợp cho các công ty có số lượng vật tư không quá lớn. Quy trình mẫu này gồm 1 lưu đồ và 3 biểu mẫu. Hi vọng sẽ là nguồn tham khảo để bạn tự xây dựng cho đơn vị mình một quy trình phù hợp.

Tóm lược nội dung quy trình.

😇B1: Nhập vật tư từ nhà cung ứng:
- Kiểm tra hóa đơn:
+ Số lượng và tên vật tư phải đúng với đơn đặt vật tư.
+ Nếu số lượng chênh lệch giữa thực tế và chứng từ thì ghi số liệu thực nhập.
+ Hóa đơn phải đầy đủ, chính xác không được tẩy xóa, sửa chữa.
- Đo đếm / Cập nhật nhập xuất tồn.
😇B2: Lưu kho
Sắp xếp vật tư theo từng chủng loại, từng lô vật tư theo sơ đồ kho.
😇B3: Bảo quản
- Để vật tư ở khu vực thoáng mát .
- Tất cả vật tư phải đặt các tường tối thiểu 5cm. Riêng dây curoa có thể treo trên tường.
😇B4: Xuất kho cho tổ cơ khí
- Xuất theo số lượng yêu cầu của phiếu đề nghị xuất kho và lập phiếu xuất kho
- Phải đo, đếm chính xác.
😇B5: Xuất vật tư cho sản xuất
- Xuất theo số lượng yu cầu của phiếu đề nghị xuất kho v lập phiếu xuất kho
- Phải đo, đếm chính xác
😇B6: Kiểm kê vật tư: Theo từng chủng loại /  Phải đo đếm chính xác. / Định kỳ 3 tháng 1 lần.
😇B7: Báo cáo nhập xuất tồn: Báo cáo hàng ngày số lượng nhập xuất tồn cho Trưởng bộ phận kho vận.

LINK TÀI LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU

1. Lưu đồ quy trình quản lý kho vật tư
2. Sổ theo dõi vật tư
3. Thẻ kho vật tư
4. Báo cáo xuất nhập tồn

Xem trước tài liệuNếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com