Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình theo dõi dự án giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án SA

Quy trình theo dõi việc chuẩn bị và thực hiện dự án này được xây dựng bởi công ty chuyên phát triển các dự án bất động sản. Nó giúp bạn theo dõi được các công việc cần thực hiện và tiến độ đã thực hiện. Cần thiết để có những quyết định hoặc can thiệp kịp thời đảm bảo cho mục tiêu của dự án khả thi.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu. Chắc chắn sẽ có ích cho bạn dù bạn thực hiện 01 dự án loại khác.

LINK TẢI QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình theo dõi giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án kèm hướng dẫn ghi mã số dự án
2. Biểu mẫu
2.1 Nhật ký dự án
2.2 Báo cáo tình hình sử dụng tài chính
2.3 Danh mục hồ sơ pháp lý dự án
2.4 Tiếp nhận và cập nhật hồ sơ dự án
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
B1: Tiếp nhận dự án
Tiếp nhận dự án; ghi mã số dự án
Phân nhiệm người theo dõi toàn bộ dự án
B2: Xem xét hồ sơ
Xem xét hồ sơ pháp lý sau đó
P.TVPL báo cáo kết quả về p.ĐT
B3: Thiết kế quy hoạch
B4: Điều tra thị trường, dự trù giá kinh doanh, thẩm định giá bất động sản
B5: Phân tích khái toán dự án, đề xuất các phương án _ P.ĐT phân tích sơ bộ và báo cáo hiệu quả dự án, lưu bản tính được duyệt
B6: Xem xét ra quyết định
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Tài về đọc nhé bạn, :)

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com