Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình theo dõi dự án giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư - SA

Quy trình theo dõi việc chuẩn bị và thực hiện dự án này được xây dựng bởi công ty chuyên phát triển các dự án bất động sản. Nó giúp bạn theo dõi được các công việc cần thực hiện và tiến độ đã thực hiện. Cần thiết để có những quyết định hoặc can thiệp kịp thời đảm bảo cho mục tiêu của dự án khả thi.

Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu. Chắc chắn sẽ có ích cho bạn dù bạn thực hiện 01 dự án loại khác.

LINK TẢI QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

1. Lưu đồ quy trình theo dõi giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án kèm hướng dẫn ghi mã số dự án (Note: Lưu đồ bạn phải tải về mới xem được vì được chạy bằng trình duyệt web)
2. Biểu mẫu
2.1 Nhật ký dự án
2.2 Báo cáo tình hình sử dụng tài chính
2.3 Danh mục hồ sơ pháp lý dự án
2.4 Tiếp nhận và cập nhật hồ sơ dự án

TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH

😇GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

👉B1: Tiếp nhận dự án
Tiếp nhận dự án; ghi mã số dự án
Phân nhiệm người theo dõi toàn bộ dự án
👉B2: Xem xét hồ sơ
Xem xét hồ sơ pháp lý sau đó
P.TVPL báo cáo kết quả về p.ĐT
👉B3: Thiết kế quy hoạch
👉B4: Điều tra thị trường, dự trù giá kinh doanh, thẩm định giá bất động sản
👉B5: Phân tích khái toán dự án, đề xuất các phương án _ P.ĐT phân tích sơ bộ và báo cáo hiệu quả dự án, lưu bản tính được duyệt
👉B6: Xem xét ra quyết định

😇GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

👉 Quyết định giao công ty con quản lý, xúc tiến dự án. Thành lập BQLDA - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
👉 Lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án
👉 Khảo sát thực kế  👉 Cùng lúc xin thuận địa điểm đầu tư
👉 Đàm phán với đối tác 👉 Cùng lúc lập hồ sơ xin giao đất / thuê đất
👉 Soạn thảo hợp đồng hợp tác 
👉 Hoạch định nguồn vốn cho dự án
👉 Lập quy hoạch, lập dự án, lập ĐTM .v.v.v
👉 Lập quy hoạch chi tiết, duyệt dự án đầu tư
👉 Duyệt thiết kế cơ sở, dự toán đầu tư
👉 Xin giấy phép xây dựng
👉 .v.v.v.v.v.v

Ảnh lưu đồ tham khảo


Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com