Saturday, June 17, 2017

Mẫu quy trình thiết kế vật phẩm và giao diện nhận diện thương hiệu trong doanh nghiệp - mẫu của SA


Quy trình được thiết lập để kiểm soát quá trình thiết kế vật phẩm, giao diện, hình ảnh nhận diện thương hiệu. Áp dụng cho các công ty lớn có riêng phòng marketting nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu, quy trình này cũng có thể áp dụng cho các công ty chuyên dịch vụ thiết kế do khách hàng. Quy trình cũng có thể áp dụng để chuẩn bị tham gia 01 hội chợ hoặc tổ chức 01 sự kiện.
Quy trình gồm 01 lưu đồ và 4 biểu mẫu.
Hi vọng quy trình này là nguồn hữu ích cho các bạn tham khảo.

LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH

👉B1: Yêu cầu thiết kế
👉B2: Xem xét
👉B3: Cung cấp thông tin hình ảnh
👉B4: Kiểm tra
👉B5: Quá trình sáng tạo
👉B6: Chỉnh sửa nội dung và hình thức sản phẩm
👉B7: Thiết kế
👉B8: Duyệt
👉B9: Tổng hợp thông tin và hình ảnh
👉B10: Đề nghị báo giá in ấn, theo dõi tiến độ in ấn
👉B11: Nghiệm thu và nhập kho 

Hình ảnh lưu đồ của quy trình thiết kế vật phẩm/ giao diện nhận diện thương hiệu


  

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com