Tuesday, June 27, 2017

Mẫu quy trình thực hiện dự án đầu tư dự án bất động sản SA

Quy trình được thiết kế để triển khai dự án 100% vốn, dự án BOT, dự án hợp tác đầu từ và dự án mua sỉ bán lẻ. Quy trình rất chi tiết gồm 1 lưu đồ và 16 biểu mẫu. Quy trình này là mẫu tham khảo tuyệt vời cho các công ty phát triển dự án bất động sản.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Bước 1: Quyết định giao cty con quản lý xúc tiến DA; Thành lập Ban QLDA
Bước 2: Lập kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Bước 3: Khảo sát thực tế, xin thuận địa điểm.
Khi mua, hợp tác dự án hồ sơ pháp lý tới đâu sẽ tiếp tục quy trình thực hiện công việc tiếp theo. Đối với dự án mua sĩ bán lẽ sẽ không có các công việc từ xin thuận địa điểm đến khi dự án được xây dựng thô.
Khảo sát thực tế DA (tìm hiểu vị thế của DA, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến dự án); đàm phán đối tác; điều chỉnh đề xuất ĐT; soạn thảo hợp đồng hợp tác dự án nếu thống nhất thỏa thuận. Chú ý những rủi ro về thủ tục pháp lý, GPMB, tình hình xin giao đất…
Bước 4: Lập hồ sơ xin giao đất hoặc thuê đất Sở TNMT, UBND TP
Bước 5: Quyết định chấp thuận chủ trương của UBNDTP
Bước 6: UBND TP ban hành QĐ thu hồi - tạm giao
Bước 7: Giải phóng mặt bằng
DA chưa GPMB: Ban GPMB lên kế hoạch, tiến độ, đề xuất phương án đền bù giải tỏa trình Ban TGĐ; Phối hợp UBND Quận Huyện: Đo đạc xác định ranh đất; thu hồi thửa đất của cá nhân; lập & duyệt PABT; tổ chức bồi thường…
.........v..v..v.......
Để xem cụ thể và chi tiếc, chuẩn vui lòng xem file nhé bạn.
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
12. Mẫu Tiến độ lần 2 file mpp

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com