Tuesday, June 13, 2017

Mẫu quy trình tiếp thị dự án bất động sản - Sa

Quy trình tiếp thị dự án dùng để triển khai tiếp thị một dự án bất động sản của chủ đầu tư hoặc cung cấp dịch vụ tiếp thị dự án cho chủ đầu tư khác.
Quy trình gồm 1 lưu đồ các bước công việc và 5 biểu mẫu.

Tóm tắc các bước của quy trình gồm:

👉B1: nhu cầu tiếp thị (Chủ đầu tư có nhu cầu tư vấn tiếp thị sẽ để nghị phòng Marketing xem xét việc tư vấn tiếp thị dự án.)
👉B2: Đề nghị _ Phòng/bộ phận có nhu cầu lập phiếu và chuyển cho phòng Marketing.
👉B3: Xem xét tổng thể dự án
👉B4: Phân phối phiếu bên liên quan _ Nhận và copy phiếu yêu cầu đã được duyệt gửi tới người thực hiện. Bộ phận lập phiếu lưu bản chính.
👉B5: Thực hiện _ Lập kế hoạch tiếp thị dự án. Trình Trưởng phòng Marketing, Phó Tổng Giám đốc khối Kinh doanh Công ty và Lãnh đạo phụ trách dự án phía đối tác xem xét, phê duyệt phê duyệt kế hoạch.
👉B6: Xem xét kế hoạch, nếu đạt thì  duyệt chấp thuận, nếu không đạt yêu cầu thực hiện lại.
👉B7: Triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình tiếp thị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
Điều phối các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo các hoạt động tiếp thị được thực hiện đúng kế hoạch.
👉B8: Tổ chức buổi thuyết trình về dự án. Cung cấp đầy đủ thông tin về dự án cho các nhân viên kinh daonh.
👉B9: Tổ chức thực hiện việc đo lường và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị dự án. Dữ liệu dùng để đánh giá được tổng hợp từ các chi nhánh bán hàng thuộc công ty và đối tác
👉B10: Tổng kết hoạt động tiếp thị và lập báo cáo trình lãnh đạo.

Liên kết tải lưu đồ quy trình và biểu mẫu:

Tải lưu đồ quy trình tại đây (Note: Lưu đồ bạn phải tải về mới xem được vì được chạy bằng trình duyệt web)
Các biểu mẫu đính kèm

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com