Tuesday, June 13, 2017

Quy trình tiếp thị dự án dùng để triển khai tiếp thị một dự án bất động sản của chủ đầu tư hoặc cung cấp dịch vụ tiếp thị dự án cho chủ đầu tư khác.
Quy trình gồm 1 lưu đồ các bước công việc và 5 biểu mẫu.
Tóm tắc các bước của quy trình gồm:
B1: nhu cầu tiếp thị (Chủ đầu tư có nhu cầu tư vấn tiếp thị sẽ để nghị phòng Marketing xem xét việc tư vấn tiếp thị dự án.)
B2: Đề nghị _ Phòng/bộ phận có nhu cầu lập phiếu và chuyển cho phòng Marketing.
B3: Xem xét tổng thể dự án

B4: Phân phối phiếu bên liên quan _ Nhận và copy phiếu yêu cầu đã được duyệt gửi tới người thực hiện. Bộ phận lập phiếu lưu bản chính.
B5: Thực hiện _ Lập kế hoạch tiếp thị dự án. Trình Trưởng phòng Marketing, Phó Tổng Giám đốc khối Kinh doanh Công ty và Lãnh đạo phụ trách dự án phía đối tác xem xét, phê duyệt phê duyệt kế hoạch.
B6: Xem xét kế hoạch, nếu đạt thì  duyệt chấp thuận, nếu không đạt yêu cầu thực hiện lại.
B7: Triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình tiếp thị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
Điều phối các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo các hoạt động tiếp thị được thực hiện đúng kế hoạch.
B8: Tổ chức buổi thuyết trình về dự án. Cung cấp đầy đủ thông tin về dự án cho các nhân viên kinh daonh.
B9: Tổ chức thực hiện việc đo lường và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị dự án. Dữ liệu dùng để đánh giá được tổng hợp từ các chi nhánh bán hàng thuộc công ty và đối tác
B10: Tổng kết hoạt động tiếp thị và lập báo cáo trình lãnh đạo.
Tải lưu đồ quy trình tại đây
Các biểu mẫu đính kèm

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts