Tuesday, June 13, 2017

Mẫu quy trình tổ chức sự kiện tại công ty - Sa

Khi triển khai các hoạt động tiếp thị hoặc tổ chức một sự kiện nào đó, cơ bản nhất bạn cần một checklist danh sách các công việc cần phải làm để đảm bảo sự kiện được diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch ban đầu. Hơn thế, quy trình này cho phép bạn setup được một sự kiện hoàn hảo giúp bạn an tâm khi tổ chức một sự kiện gì đó. Tránh trường hợp ma chê cưới trách thường xảy ra ở những người không chuyên.
Quy trình tôi chia sẻ cho các bạn gồm 1 file lưu đồ các bước công việc và 4 biểu mẫu.
Các biểu mẫu gồm:
- Phiếu đề nghị tổ chức sự kiện
- Mẫu trình phê duyệt kế hoạch sự kiện
- Mẫu checklist các công việc phải thực hiện
- Mẫu báo cáo kết thúc sự kiện

Tóm tắt các bước trong quy trình gồm:

👉B1: Phòng/bộ phận có nhu cầu lập phiếu và chuyển cho phòng Marketing.
👉B2: Xem xét tổng thể sự kiện
👉B3: Nhận và copy phiếu yêu cầu đã được duyệt gửi tới người thực hiện. Bộ phận lập phiếu lưu bản chính.
👉B4: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện. Trình Trưởng phòng Marketing, phòng ban, bộ phận, công ty có nhu cầu và Phó Tổng Giám đốc khối Kinh doanh, Công ty phê duyệt phê duyệt kế hoạch.
👉B5: Xem xét kế hoạch, nếu đạt thì  duyệt chấp thuận, nếu không đạt yêu cầu thực hiện lại.
👉B6: Triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình tổ chức theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
👉B7: Điều phối các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo các hoạt động tổ chức được thực hiện đúng kế hoạch.
👉B8: Tổ chức buổi tập dợt chương trình trước ngày tổ chức chính thức với các người liên quan trong chương trình
👉B9: Tổ chức thực hiện chương trình, phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện chương trình
👉B10: Tổng kết quá trình tổ chức sự kiện và lập báo cáo trình ban lãnh đạo.

Bạn có thể tải toàn bộ quy trình này tại đây

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com