Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình trả lời thông cáo báo chí trong doanh nghiệp - SA

Tặng các bạn quy trình trả lời báo chí nhé, nếu ai cũng phát ngôn khi được phóng viên đặt câu hỏi thì sẽ khó thống nhất và rất dễ gây hậu quả xấu cho công ty nhé.

TRÍCH LƯỢT NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH

👉 B1: Tiếp nhận thông tin từ phóng viên
👉B2: Xác định thông tin cần trả lời
👉B3: Duyệt thông tin phóng viên yêu cầu => ko phù hợp stop, phù hợp B4

👉B4: Cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu từ bộ phận PR
👉B5: Biên tập lại các thông tin từ các phòng ban cung cấp
👉B6: Duyệt thông tin đã biên tập
👉B7: Đại diện công ty phát ngôn trên phương tiện báo chí
Để đảm bảo tính thời sự về những thông tin PV yêu cầu, các phòng ban liên quan cần cung cấp thông tin đúng thời gian trong quy trình.
Bộ phận PR sẽ đề xuất người phát ngôn tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin và tùy thuộc vào lĩnh vực thông tin cung cấp cho báo chí. 

LINK DOWN QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU


Xem trước tài liệu

Chế độ xem trước trên trình duyệt web có thể bị bể định dạng, bạn tải về mở lên sẽ hết


Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com