Wednesday, June 28, 2017

Quy trình quản lý kho nguyên liệu bao bi và thành phầm BA

- Quy trình này giúp cho việc thực hiện xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao nhận hàng nguyên liệu bao, thuốc trừ sâu và thành phẩm. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh hư hao mất mát và suy giảm chất lượng từ khi sản phẩm nhập kho cho đến khi thành phẩm giao cho sản xuất.
- Việc nhập - xuất hàng đúng theo chủng loại và số lượng , dễ thấy – dễ lấy.
- Quản lý chính xác về số lượng hàng tồn trong kho.
Quy trình gồm nhiều phần, mỗi phần cho một loại kho đặc thù.

TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH PHẦN QUẢN LÝ KHO NGUYÊN LIỆU BAO VÀ KHÔNG BAO
Bước 01: Nhập kho
Tất cả hàng khi nhập đều phải qua kiểm tra chất lượng của QC 
Nhập kho đối với những loại hàng có chứng từ pháp lý cho nhập hoặc công văn từ phòng xuất nhập khẩu.
- Kiểm tra đúng chủng loại số lượng.
Phiếu nhập kho thủ kho phải  ghi rõ chủng loại, tên hàng, quy cách, trọng lượng
Bước 02: Xếp dỡ, lưu kho và bảo quản
Khi xếp dỡ phải tuân theo các quy định :
- Sử dụng palettes khi xếp dỡ hàng hóa.
- Tránh xếp dỡ trong điều kiện mưa gió mà máy che không đạt yêu cầu.
- Phải chất trên Palette hoặc bạt lót nền, không chất nơi ẩm ướt không đảm bao chất lượng.
- Sắp xếp theo chủng loại để dễ dàng cho việc kiểm tra tồn kho.
- Sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ. 
- Nguyên vật liệu phải được nhận dạng rõ ràng bằng các nhãn, tên hàng được ghi trên bao bì.
- Cập nhật số lượng xuất nhập tồn hàng ngày.
Cùng với QC kiểm tra, báo cáo vào cuối tháng 
Bước 03: Xuất kho
Xuất hàng theo nhu cầu của sản xuất.
  Lập phiếu xuất kho.
Bước 04: Báo cáo kiểm kê
Hàng ngày cập nhật xuất nhập tồn kho
Cuối tháng (ngày 30 hoặc 31) kiểm kê kho theo nguyên tắc kiểm kê.
Phối hợp với phòng thống kê lập biên bản kiểm kê, và báo cáo xuất nhập tồn hàng nguyên liệu bao và bao không.
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com