Tuesday, June 20, 2017

Quy trình quản lý thiết bị và tài sản SA

Quy trình được thiết kế để kiểm soát hoạt động mua sắm, sử dụng, sửa chữa, bảo quản công cụ dụng cụ, thiết bị và tài sản các loại trong một tổ chức.
Bạn nên tải nó về ngay vì đây là hoạt động mà bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ phát sinh.
TRÍCH LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
B1: Yêu cầu về công cụ, thiết bị, tài sản
Mua / thay thế / sửa chữa / bảo trì  các phòng ban lập phiếu yêu cầu theo mẩu.HCQT/QT-04/M01 , HCQT/QT-04/M02

B2: Kiểm tra tính hợp lý của yêu cầu
Đơn vị yêu cầu sửa chữa và bảo trì , phòng Hành Chánh tiến hành kiểm tra thực tế và xác nhận vào HCQT/QT-04/M01 ,HCQT/QT-04/M02
B3: Duyệt yêu cầu
 Hàng năm p.HCQT lập kế hoạch dự trù kinh phí sửa chửa, bảo trì tài sản theo từng quí TGĐ duyệt. - Đối với tài sản bị hư hỏng còn trong thời hạn bảo hành thì P.HCQT sẽ liên hệ với nhà cung cấp để sửa chửa hoặc bảo trì . - Đối với tài sản mua mới, Sau khi đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng, giám đốc HCQT hoặc Ban TGĐ sẽ duyệt hoặc không duyệt .HCQT/QT-04/M01 , HCQT/QT-04/M02
B4: Chọn nhà cung cấp
Đối với việc mua mới tài sản thì phải có ít nhất 3 báo giá và có dịch vụ chăm sóc khách hàng kèm theo.
B5: Duyệt nhà cung cấp
Phòng HCQT sẽ quyết định chọn nhà cung cấp có báo giá thấp nhất , và có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.
B6: Ký kết hợp đồng
Phòng Hành Chánh Quản Trị tiến hành  ký hợp đồng với nhà cung cấp.
B7: Giám sát thực hiện
Phòng Hành Chánh sẽ cử người giám sát quá trình thi công và lắp đặt của nhà cung cấp.
B8: Nghiệm thu
Phòng HCQT sẽ cử đại diện để nghiệnm thu xem tài sản có đạt yêu cầu hay không HCQT/QT-04/M03
B9: Bàn giao
Phòng Hành Chánh Quản Trị làm thủ tục bàn giao tài sản cho các phòng ban. HCQT/QT-04/M04
B10: Cập nhật danh mục công cụ/ thiết bị/ tài sản
sau khi làm thủ tục bàn giao cho các phòng ban , bộ phận Quản Lý Tài Sản cập nhật dữ liệu vào danh mục quản lý
B11: Thanh toán
Sau khi đã nghiệm thu xong phòng HCQT làm thủ tục thanh toán cho Nhà Cung Cấp theo thỏa thuận trong hợp đồng .
B12: Kiểm kê, thanh lý và lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình quản lý thiết bị tài sản
2. Mẫu phiếu đề nghị mua thiết bị
3. Mẫu phiếu đề nghị sửa chữa
4. Biên bản lắp đặt và nghiệm thu thiết bị, tài sản
5. Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị
6. Phiếu đăng ký mua hàng thanh lý
7. Biên bản kiểm kê tài sản

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com