Tuesday, June 13, 2017

Quy trình xúc tiến đầu tư là quy trình nhằm tìm kiếm các đối tác để cũng đầu tư vào một dự án nào đó. Giúp có thêm nguồn vốn và tận dụng được lợi thế của nhau.
Quy trình gồm 1 file lưu đồ quy trình và 10 biểu mẫu.
Các biểu mẫu gồm:
- Mẫu profile dự án
- Mẫu khảo sát giá & so sánh các dự án trong khu vực
- Mẫu nghiên cứu tóm tắt dự án
- Mẫu đánh giá đối tác

- Mẫu ghi nhận tài liệu cung cấp cho khách hàng
- Mẫu ghi nhận các điều khoản thương lượng trình BTGĐ duyệt
- Nhật ký xúc tiến
- Mẫu báo cáo tình trạng các đối tác
- Mẫu tờ trình
- Mẫu bàn giao hồ sơ xúc tiến dự án cho BQL dự án.
Bạn có thể tải đầy đủ quy trình tại đây

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts