Thursday, June 22, 2017

Tổng hợp mẫu chính sách chất lượng một số công ty

Chính sách chất lượng là yêu cầu bắt buộc đối với mọi công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001. Nó là đầu vào và là cơ sở cho việc thiết lập các mục tiêu chất lượng. Do đó, dù không áp dụng iso 9001 thì một tổ chức cũng nên thiết lập chính sách cho mình để cụ thể hoá sứ mệnh và định hướng cho các mục tiêu.
Bài viết này sẽ tổng hợp và cập nhật một số mẫu chính sách chất lượng của một số công ty. Mong rằng với các mẫu này sẽ đen đến cho bạn nhiều ý tưởng cho chính sách riêng của công ty mình.

Dưới đây là LINK DOWNLOAD CÁC MẪU CHÍNH SÁCH
1. Chính sách chất lượng công ty sản xuất cao su LA
2. Chính sách chất lượng công ty phát triển dự án bất động sản SA
3. Chính sách chất lượng công ty may mặc DMH
4. Chính sách chất lượng công ty sản xuất phân bón BCC
5. Chính sách chất lượng, môi trường và an toàn lao động công ty sản xuất sơn 4O
6. Chính sách chăt lượng công ty sản xuất sơn song ngữ EO
7. Chính sách chất lượng sản xuất gỗ MDF tiếng anh DK
8. Chính sách chất lượng công ty cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ thông tin MK

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com