Thursday, July 20, 2017

1.MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG : ...................................................................... Ghi nội dung mục tiêu..............
2.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN    : .............................Liệt kê các bước để hoàn thành mục tiêu

STT
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
TRÁCH NHIỆM
THỰC HIỆN
TRÁCH NHIỆM HỖ TRỢ
NGUỒN LỰC
BIỆN PHÁP
ĐO LƯỜNG
TIẾN ĐỘ THÁNG
GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
      Ghi chú :     o Lập kế hoạch 
                          o Thực hiện        

    NGƯỜI PHÊ DUYỆT                                                                            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts