Tuesday, July 4, 2017

Đánh giá nội bộ là quá trình tìm kiếm sự phù hợp với các yêu cầu. Các yêu cầu gồm yêu cầu của pháp luật, của cộng đồng, bên quan tâm, chủ sở hữu, các tiêu chuẩn, chuẩn mực và các quy định nội bộ do chính tổ chức đặt ra.
Qua hoạt động đánh giá chúng ta sẽ phát hiện những điểm chưa phù hợp với yêu cầu và các cơ hội để sửa chữa cũng như cải tiến. Để hoạt động đánh giá được hiệu quả đối với các đánh giá viên chưa có nhiều kinh nghiệm thì checklist các câu hỏi phục vụ cho hoạt động đánh giá nhằm tránh bỏ sót các yêu cầu là vô cùng cần thiết.

Dưới đây là một số bảng câu hỏi của các đánh giá viên của một công ty sản xuất sơn soạn thảo. Với chuẩn mực đánh giá là 3 tiêu chuẩn gồm ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001. Dĩ nhiên, là bạn chỉ có thể dùng để tham khảo thôi, vì đây là bản soạn của các đánh giá viên chưa thật sự nhiều kinh nghiệm.
LINK DOWNLOAD CÁC BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ
1. Checklist đánh giá bộ phận ban lãnh đạo
2. Checklist đánh giá bộ phận hành chính nhân sự
3. Checklist đánh giá bộ phận kinh doanh
4. Checklist đánh giá bộ phận sản xuất bột trét
5. Checklist đánh giá bộ phận sản xuất
6. Checklist đánh giá chung

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts