Thursday, July 6, 2017

Hướng dẫn hiệu chuẩn và kiểm định cân điện tử 4O

Mục đích: Tất cả những dụng cụ, thiết bị được sử dụng trong Nhà Máy có liên quan đến hệ thống chất lượng phải được kiểm định  theo lịch  đảm bảo rằng các thiết bị kiểm tra đo lường phải đạt yêu cầu khi sử dụng. Tập tài liệu này nhằm giúp các kỹ thuật viên nắm rõ cách thức kiểm định các dụng cụ thiết bị.
TRÍCH NGẮN NỘI DUNG
Hiệu chuẩn nội bộ với cân 3-15kg
1. Để cân hoạt động tốt, cần cân chỉnh cân định kỳ. Nhiệt độ thay đổi, sử dụng cân sai phương pháp và một số lý do khác có thể gây nên sự thiếu chính xác ở cân
2. Đặt cân ở vị trí thăng bằng (bằng cách sử dụng các bộ phận điều chỉnh thăng bằng), bắt đầu cân chỉnh theo các bước sau:
3. Nhấn và giữ phím zero để bắt đầu cân chỉnh (không nhả phím bấm cho đến khi màn hình hiển thị “CAL”)
4. Số trọng lượng cần thiết cho việc cân chỉnh sẽ xuất hiện, có thể cho một số khác nằng cách sử dụng bàn phím
5. Đặt trọng lượng chuẩn lên đĩa cân. Màn hình sẽ nhấp nháy cho đến khi trọng lượng chuẩn này được ghi nhận bởi cân, quá trình cân chỉnh hoàn tất (Cân sẽ “bip” trong thời gian ngắn trước khi quay về trạng thái sẵn sàng làm việc.
1. For best result, calibrate the scale at regular intervals. Temperature changes, wrong operation and other reasons can cause the scale may need recalibration
2. When the scale is ideally positioned for operation, enter calibration and proceed as follows
3. Long-press zero to initiate calibration (do not realease key-press until “CAL” is displayed)
4. The required calibration weight is displayed (ex. 3000g for a 3kg model). At this time a different calibration weight value can be entered via the numeric keypad
Place the corresponding calibration weight on the pan. The display flashes until the actual weight is registered and the calibaration process ends (The scale momentarily beeps before exiting to normal weighing mode
Kiểm định cân 3-15kg
1. Mở điện và để cho cân được ổn định trong vòng vài phút.
2. An nút TARE để màng hình hiện lên số  0.
3. Cho quả cân chuẩn 5000 g-10,000g-15,000g vào bàn cân.
4. Trong cả 3 lân cân thử cân phải hiển thị đúng 3 trọng lượng nêu trên
5. Ghi nhân kết quả vào trong Hồ Sơ Kiểm Định Nội Bộ (MTN-PR-02/F10).
6. Nếu có sự chênh lệch giá trị cần phải hiệu chuẩn lại
7. Khi thiết bị sau khi hiệu chuẩn lại vẫn  không phù hợp với yêu cầu, thiết bị này sẽ được gửi cho Bộ Phận Bảo Trì hay nhà cung cấp tuy theo tình trạng của thiết bị để sửa chửa càng sớm càng tốt.
1. Turn scale on and wait a few minutes before inspecting
2. Press Tare button to start inspection
3. Put standard weights 5000g-10,000g-15,000g respectively on the pan 
4. Indicator must display the same weights as putting

5. Record the result in scale inspection form (MTN-PR-02/F10).
6. If the weight displayed not correct, scale shoud be recalibrated
7. In case the scale is not precise as expected, send it to maintenance dept. 
Kiểm định và hiệu chuẩn các loại cân khác vui lòng xem file link dưới

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com