Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn kiểm tra bán thành phẩm tại khâu cắt AL

1/  Mục đích:
Đưa ra cách thức kiểm tra màng BTP phù hợp những tiêu chuẩn quy định trong. Lệnh sản xuất, nhằm đạt chất lượng hàng đúng yêu cầu xuất khẩu.
2/  Phạm vi áp dụng: Các bộ phận liên quan
            Đối tượng áp dụng: Công nhân khâu : thổi, in; Bộ phận kiểm tra chất lượng
3/  Tài liệu tham khảo:
-         Sổ tay chất lượng: ALTA – QM
-         Tiêu chuẩn ISO 9002
4/  Định nghĩa:
- KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm     
- MT   : Máy thổi
- MI    : Máy in

- BTP  : Bán thành phẩm
5/  Mô tả:
* Công cụ: Lệnh sản xuất – Bảng thông số kỹ thuật - Bằng cảm quan – Kinh nghiệm nghiệp vụ.
* Dụng cụ: thước dây, đồng hồ đo độ dày, mỏng – Cân điện tử – Cân đồng hồ (loại 60 kg, 100 kg)
* Đầu vào: Kiểm tra độ chính xác của công cụ theo nghiệp vụ chuyên môn
-         Nếu có sai sót báo lại cho BLĐ để chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế sản xuất.
-         Kiểm tra hạt nhựa đầu vào có đúng loại, đúng máy không ?
-         Kiểm tra quá trình sản xuất trên các tiêu chuẩn: nhiệt độ máy, tốc độ (tần số, thiết bị, vít đùn, vít kéo).
-         Cân trọng lượng màng.
-         Tần số kiểm tra (15phút/lần)
* Đầu ra: Các chỉ tiêu phải đúng theo Lệnh sản xuất và thông số kỹ thuật.
-         Loại hàng, nguyên liệu, kích thước (chiều ngang, chiều dài, xếp hông), độ dày mỏng, độ dai bở, trọng lượng túi, trọng lượng cuộn – Mẫu in (so theo mẫu khách hàng)
6/  Biểu mẫu: Lệnh sản xuất
-         Bảng thông số kỹ thuật
-         Bảng hướng dẫn khâu thổi và in
-         Phiếu kiểm tra BTP
-         Phiếu nhập BTP
-         Phiếu nhập phế liệu thổi

*Phòng nghiệp vụ lưu hồ sơ

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com