Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm cắt block và cuộn AL

1/  Mục đích:
Nhằm đưa ra cách thức kiểm tra thành phẩm  phù hợp và loại bỏ các sản phẩm không phù hợp.
2/  Phạm vi áp dụng: Các bộ phận liên quan
Đối tượng áp dụng:
- Bộ phận kiểm tra chất lượng
- Công nhân khâu cắt Block
- Công nhân khâu cắt Cuộn
- Phòng nghiệp vụ
3/  Tài liệu tham khảo:
- Sổ tay chất lượng: ALTA – QM
- Tiểu chuẩn ISO 9002
4/  Định nghĩa:
- KCS        : Kiểm tra chất lượng sản phẩm
- CN          : Công nhân
- Máy B    : Máy cắt Block

- Máy C    : Máy cắt cuộn
- Máy DQ : Máy dập quai
- TP           : Thành phẩm
- CG          : Chuyên gia
- QĐPX     : Quản đốc phân xưởng
5/  Mô tả:
Kiểm tra bằng các phương pháp sau :
* Công cụ: Lệnh sản xuất – Bảng thông số kỹ thuật - Bằng cảm quan – Kinh nghiệm nghiệp vụ.
* Dụng cụ: thước dây, đồng hồ đo độ dày, mỏng – Cân điện tử – Cân đồng hồ (loại 1kg, 10 kg, 20 kg)
* Đầu vào: Kiểm tra độ chính xác của công cụ theo nghiệp vụ chuyên môn.Nếu có sai sót báo lại cho GĐXN, Bộ phận CG, QĐPX để chỉnh sửa cho phù hợp với sản phẩm thực tế.
* Đầu ra: Kiểm tra quá trình sản xuất trên các tiêu chuẩn:
- Kích thước bao bì, đường dán nhiệt, trọng lượng mỗi xấp, cuộn, trọng lượng thùng carton, độ sâu dập quai, đường xé và cách thức đóng gói…
* Kết luận: hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, được lưu kho và bảo quản chờ ngày xuất.
- Loại bỏ các sản phẩm không phù hợp qua phế liệu


6/  Biểu mẫu:
- Lệnh sản xuất
- Bảng thông số kỹ thuật
- Bảng báo cáo tiến độ khâu cắt
- Phiếu nhập thành phẩm
- Phiếu nhập phế liệu cắt
- Phiếu đóng gói
*Phòng Nghiệp vụ lưu hồ sơ

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com