Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn lưu kho, nguyên liệu, thành phẩm AL

1/ Mục đích:   Nhằm quy định việc lưu kho các nguyên liệu, vật tư, thành phẩm.
2/  Phạm vi áp dụng:
3/ Tài liệu tham khảo:
-         Sổ tay chất lượng: ALTA – QM
-         Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 (E)
4/ Định nghĩa chữ viết tắt:
NCƯ : Nhà cung ứng
XN    : Xí Nghiệp
GĐXN :  Giám đốc Xí Nghiệp

MMTB : Máy móc thiết bị

TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG
5.2/ Diễn giải :
1-     Mua vật tư theo quy trình 7.4.
2-     Khi NCƯ hoặc các Đơn vị nội bộ trong Công ty giao hàng, XN  tiến hành kiểm tra theo quy trình 7.4.3 và 8.2.4
- Nếu đạt: cho nhập kho
- Nếu không đạt : Trả về NCƯ hoặc niêm phong lập biên bản thông báo cho các bộ phận liên quan biết mức độ không đạt và chờ xử lý của GĐXN.
3-     Thủ kho làm thủ tục nhập kho bằng: phiếu nhập kho cùng phiếu kiểm tra chất lượng có chữ ký của các bộ phận quy định .
4-     Thủ kho phân loại nguyên liệu vật tư theo  chủng loại, mã số.
5-     Tiến hành sắp xếp nguyên liệu, vật tư, thành phẩm :
·        Trường hợp 1 : trong kho
+Nguyên liệu nhựa (hạt nhựa, bã màu) lưu kho thành cây, mỗi cây 120 bao và dán nhãn kho. Nếu là nguyên liệu nhựa phải xếp theo từng khu vực , chủng loại hàng.
+ Phế liệu : đóng bao và ghi số lượng cụ thể trên mỗi bao để vào nơi quy định.
+ Lõi, thùng, outer bag, băng keo  : Tiến hành xếp bao bì, carton, lõi thành cây cao không quá 1.6 mét và ghi nhãn kho,
+ Dung môi : Xếp vào khu vực dành riêng để dung môi và được chứa trong phi. Riêng dung môi đã pha, được chứa trong các thùng nhựa có nắp đậy kỹ và dán nhãn kho.
+ Mực in : Được lưu giữ ở khu vực quy định riêng trong kho chứa trong các thùng sắt vuông hoặc can nhựa do nhà cung ứng đóng và ghi nhãn kho .
+ Linh kiện, công cụ dụng cụ : để vào ô kệ quy định và ghi nhãn kho.
+ Thành phẩm : lưu kho thành cây, mỗi cây 120 bao, dán nhãn kho,phải xếp theo từng khu vực , chủng loại hàng.
·        Trường hợp 2 : ngoài trời
+ Nguyên liệu nhựa : thì phải che đậy bằng bạt và bảo quản các bao nguyên liệu đặt trên pallet và bảo đảm thông gió phía dưới palet .
+ Nếu là lõi hoặc bao bì : phải bảo đảm được che đậy kỹ không ảnh hưởng đến chất lượng của bao bì, lõi …
+ Phế liệu : phải che đậy kỹ, để gọn gàng.
6-     Cập nhật thẻ kho
7-     Trong quá trình lưu kho, hàng ngày KCS và thủ kho kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chuẩn sau :
+ Nếu lưu ngoài trời :kiểm tra bao bì, độ ẩm, các điều kiện bảo quản chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.
+ Nếu lưu trong kho : kiểm tra cách lưu kho có đúng HDCV lưu kho XN-WI-7.5.1không?
+ Nếu có sự cố ảnh hưởng đến chất lượng thì phải làm phiếu ghi nhận sự cố và báo cho GĐXN tiến hành những biện pháp khắc phục .
Hàng ngày, kế toán và thủ kho phải đối chiếu sổ sách , cập nhật để phát hiện kịp thời các sai sót về số lượng.
8-     Khi xuất kho, thủ tục xuất kho phải đảm bảo có phiếu xin lãnh nguyên liệu có chữ ký của các bộ phận quy định.
Trường hợp không có mặt thủ kho, GĐXN ra lệnh cho tổ bảo vệ lập biên bản mở kho, tổ bảo vệ dùng chìa khóa dự phòng niêm tại phòng bảo vệ  tiến hành mở kho cùng với kế toán (hoặc KCS) và người nhận nguyên liệu, vật tư xuất kho  theo yêu cầu sản xuất, ghi rõ loại hàng,số lượng và các người hiện diện cùng ký tên. Biên bản được lưu tại phòng bảo vệ. Tổ bảo vệ có trách nhiệm giao biên bản cho thủ kho trong thời gian ngắn nhất. Thủ kho tiến hành xem xét nếu có vấn đề không thống nhất với biên bản thì ghi nhận vào biên bản và thông báo cho tổ trưởng nghiệp vụ và GĐXN giải quyết .
9-     Hồ sơ  các bước trên được lưu tại Phòng Nghiệp vụ.
LINK TẢI HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ

Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem video hướng dẫn ở đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com