Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn vận hành máy in màng AL

1/ MỤC ĐÍCH:
            Nhằm đưa ra cách thức vận hành MÁY IN đúng cách để sản xuất ra màng bán thành phẩm có in phù hợp với  yêu cầu của khách hàng.
2/ TRÁCH NHIỆM : CÔNG NHÂN TỔ THỔI- IN
Máy in được gắn liên hợp với máy thổi. Khi vận hành MÁY THỔI CÓ IN cần tuân thủ các bước sau:
Bước 1: CHUẨN BỊ VÀ SẮP XẾP
- Động tác 1 : Vệ sinh kiểm tra máy và khu vực công tác luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
- Động tác 2 : Xác định mặt hàng để chuẩn bị: Ong đồng, mực, dung môi cho phù hợp.
- Động tác 3 : Lên trục  ống đồng theo thứ tự  được ghi trên ống đồng. Chú ý: Vệ sinh cốt máy thật sạch bằng dung môi. Trục ống đồng được lắp ngay giữa cốt trục, đúng chiều với hình in, xiết chặt và quấn băng keo ổ chặn ống đồng.

- Động tác 4 :  Các động tác chuẩn bị : luồn dây bao (qua bộ xử lý bề mặt). Chuẩn bị máng mực theo mầu và theo kích thước ống đồng. Đổ mực vào máng.
- Động tác 5 :  Lắp dao gạt mực, chọn lô cao su cho phù hợp với  kích thước phần tử in. Dùng giẻ thấm dung môi vệ sinh các con lăn.
Bước 2:  VẬN HÀNH MÁY IN
- Động tác 1 : Khởi động cho ống đồng lăn tròn và cân chỉnh dao.
- Động tác 2 :  Kéo màng (như vận hành máy thổi nêu phần khâu thổi) khi màng ổn định theo quy cách. Bật bộ xử lý bề mặt.
- Động tác 3 : Mở quạt gió và bộ sấy nóng. Mở hơi áp lực.
- Động tác 4 : Khởi động động cơ chính. Đóng ben hơi. Tiến hành in. cân chỉnh boong hình.
- Động tác 2 : Kiểm trathường xuyên kiểm tra để tránh khỏi lệch hình, lem mực, vệ sinh ống đồng và dao gạt mực khi có dấu hiệu sai sót.
Trường hợp vệ sinh ống đồng hạ ben hơi để chạy màng trơn. Sau khi vệ sinh xong trở lại  động tác 4.
Bước 3:  
-         Ghi chép đầy đủ trên Phiếu theo dõi thổi in: Mực và dung môi do ca trước bàn giao, lãnh ra trong ca.
Bước 4:  Bàn giao cho ca sau rõ ràng,  chính xác và ký nhận cùng với khâu thổi.

3/ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:
G.1   Các bình chữa cháy, thùng cát, xẻng chữa cháy được giao cho các tổ sản xuất có ký nhận. Các tổ có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra các thiết bị còn đủ niêm chì, đặt đúng vị trí.
G.2   Khi sử dụng phải sử dụng đúng qui định của từng thiết bị và phương án PCCC của XNN.

G.3   Tất cả các bình chữa cháy khi sử dụng, tháo niêm chì phải cho đi nạp đầy và niêm chì lại. Đạt đúng vị trí.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com