Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn vận hành máy nén khi AL

1/ MỤC ĐÍCH:
            Nhằm đưa ra cách thức vận hành MÁY NÉN KHÍ đúng cách theo quy định.
2/ TRÁCH NHIỆM : CÔNG NHÂN, TỔ BẢO TRÌ SỬA CHỮA MMTB
Khi vận hành MÁY NÉN KHÍ Công nhân phải tuân thủ các bước sau:
Bước 1: CHUẨN BỊ VÀ SẮP XẾP
- Động tác 1 : Vệ sinh, xả nước nơi rốn bình hơi khí nén.
- Động tác 2 :  Kiểm tra nhớt, kiểm tra đồng hồ áp lực.

Bước 2:  VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ
            Khởi động máy và duy trì giờ chạy đúng qui định : 06giờ/máy

3/THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:
G.1   Các bình chữa cháy, thùng cát, xẻng chữa cháy được giao cho các tổ sản xuất có ký nhận. Các tổ có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra các thiết bị còn đủ niêm chì, đặt đúng vị trí.
G.2   Khi sử dụng phải sử dụng đúng qui định của từng thiết bị và phương án PCCC của XN.

G.3   Tất cả các bình chữa cháy khi sử dụng, tháo niêm chì phải cho đi nạp đầy và niêm chì lại. Đạt đúng vị trí.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com