Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn vận hành máy thổi AL

KHÂU THỔI:  Khâu thổi có 10 máy từ AT1 đến AT 10. Khi vận hành máy thổi phải tuân thủ các bước sau đây:
B.1 Mỗi Công nhân thổi được tổ trưởng phân công phụ trách máy cụ thể. Vào ca phải kiểm tra, vệ sinh tình trạng máy và khu vực luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các thông số vận hành như nhiệt độ, tốc độ p[hải rõ ràng và phù hợp với mặt hàng. Tiếp nhận và ký nhận bàn giao.
B.2   Trong trường hợp máy ngừng lâu phải khởi động lại: Mở Công tắc nhiệt, cài đạt chế độ nhiệt theo từng mặt hàng (Quản đốc qui định, Tổ trưởng  kiểm tra) Thời gian từ 90 phút đến 120 phút (không được ngắn hơn)

B.3   Xác định mặt hàng phải chạy. Kiểm tra hạt trộn, đầu lò, ti định hướng, đường khí nén, lõi …. Cho phù hợp với mặt hàng.
B.4  Đưa hạt trộn vào máng nhựa. Luồn dây kéo màng.
B.5  Mở quạt gió.
B.6  Mở động cơ dàn kéo.
B.7  Mở động cơ vít đùn. Tiến hành kéo màng. Ở giao đoạn này Tổ trưởng phải phân công cụ thể các công nhân khác hỗ trợ (ít là 2 người) vào các vị trí kéo màng.
B.8  Mở động cơ cuốn màng. Điều chỉnh kích thước chiều ngang màng, xếp hông, lăn gai, in, dầy mỏng. Xong cân kiểm tra trọng lượng một mẫu kích thước bằng 1 bao chưa dập quai cho đúng qui định ghi trên phiếu thổi. Gài đồng hồ qui định độ dài cuộn Bán Thành Phẩm.
B.9  Thường xuyên có mặt tại vị trí máy để theo dõi bóng, màng. Kiểm tra màng BTP theo thủ tục XN.PR 4.10.
B.10 Ghi chép đầy đủ và chính xác: Nguyên liệu đầu vào khi nhận ca, nguyên liệu do khâu trộn giao trong ca, trọng lượng từng bao, giờ lên xuống cuộn BTP, số thứ tự cuộn BTP, trọng lượng cuộn màng, phế liệu trong ca, các tình huống kỹ thuật, các thông số về nhiệt, tốc độ….Và gi rõ tên Công nhân đúng máy.

B.11 Chuẩn bị giao ca sau. Phaỉ vệ sinh sạch sẽ và bàn giao cho ca sau như B.1 có ký nhận trên phiếu hướng dẫn thổi. Lập phiếu nhập BTP giao cho người trực. Giao và lập phiếu nhập phế liệu cho thủ kho phế liệu và 2 bên ký nhận.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com