Saturday, July 29, 2017

Stt
No
Lưu đồ
Flowchat

Tên c.việc
Activities
Trách nhiệm
Responsibility
Thiết bị ktks
Equipments
Thông số
Parameter / criteria 
Chuẩn chấp nhận.
Acceptance criteria
Tần suất.
Kiểm soát
Frequency
Tiêu chuẩn tay nghề.

Tài liệu, phương pháp
Documents, method.
Hồ sơ
Records

1


- Nhận LSX

“ HDCV KIỂM TRA HẠT NHỰA” – XNN-HD-7.4-3
“ HDCV KIỂM TRA VẬT TƯ” – XNN-HD-7.4-1


2- Nhận nguyên  vật liệu
-          CN Tổ trộn
-          Thủ kho
-          KCS
Cân
-Chủng loại
-Trọng lượng
-Vận tốc,
-Thời gian,
-Tỷ lệ pha 
 trộn
- Bao keo còn nguyên không rách.
- Hạt tái sinh còn nguyên bao, kích thước tương đối đồng nhất.
1 lần /mẻ
CN Bậc 13TRỘN
-          CN tổ trộn

Máy trộn
(MT1à
 MT4 )
-Thời gian
- Trọng lượng
-          60’ à 70’
-          500à600kg
1 lần /mẻ
CN Bậc 1
- Hướng dẫn vận hành Máy trộn
(XNN-HD-7.5.1-2)
- XNN-QT- 7.1/BM04
- XNN-QT- 7.1/BM054

ALTA-QT-8.3 (Kiểm soát sản phẩm KPH)
KIỂM TRA
“ HDCV KIỂM TRA KHÂU TRỘN” ” (XNN-HD-8.2.4-1)
5


THỔI IN
- CN Tổ thổi

Máy Thổi
(T1 à T18)
-Vận tốc,
-Dàn kéo
-Vít đùn
-Tần số
- Cường độ
- Theo bảng thông số kỹ thuật.
- Bảng thông số nhiệt độ.
03lần/ca
CN Bậc
1 à 4
Ghi chú :
CN Thổi +In : 2à4
SX hàng LD : CN bậc 2à4
- Bảng thông số máy thổi
(XNN-QĐ-7.5.2)
- XNN-QT- 7.1/BM03
- XNN-QT- 7.1/BM04
- XNN-QT- 7.1/BM05
6


KIỂM TRA
“ HDCV KIỂM TRA BÁN THÀNH PHẨM SAU THỔI  & IN” (XNN-HD-8.2.4-2)
7


CẮT BLOCK
- CN Khâu Block
-Máy Block B1àB16
-Máy dập quai : DQ1 à DQ2
-          Dài,
-          Rộng,
-          Dày,
-          Xếp hông,
-          Vận tốc,
-          Nhiệt độ
- Theo tiêu chuẩn yêu cầu đặt hàng về bao xốp.
02 giờ/lần
CN Bậc
1 à 3
- Bảng thông số máy thổi
(XNN-QĐ-7.1)
XNN-QT- 7.1/BM01
XNN-QT- 7.1/BM06
XNN-QT- 7.1/BM07


8


CUỘN
- CN Khâu cuộn
- Máy cuộn
C1à C16
-          Dao cắt
-          Nhiệt độ


CN Bậc
1 à 3
- Bảng thông số máy thổi
(XNN-QĐ-7.1)
XNN-QT- 7.1/BM02
XNN-QT- 7.1/BM06
XNN-QT- 7.1/BM07
9


KIỂM TRA
“ HDCV KIỂM TRA THÀNH PHẨM SAU CẮT BOLCK, CẮT CUỘN” (XNN-HD-8.2.4-3)

10


THÀNH PHẨM
CN, Thủ kho
-           
-           
XNN-QT- 7.1/BM08
XNN-QT- 7.1/BM09
XNN-QT- 7.1/BM10
XNN-QT- 7.1/BM11
11


KIỂM TRA
“ HDCV KIỂM TRA  CHẤP NHẬN LÔ HÀNG TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG” (XNN-HD-8.2.4-4)

STT
TÊN BIỂU MẪU – HỒ SƠ
KÝ MÃ HIỆU
01
Bảng quy định các thông số KHÂU CẮT
XNN-QĐKC-7.1
02
Bảng  thông số  của MÁYTHỔI
XNN-QĐ-7.1
03
Hướng dẫn kỹ thuật cắt BLOCK
XNN-QT-7.1/BM01
04
Hướng dẫn kỹ thuật cắt CUỘN
XNN-QT-7.1/BM02
05
Phiếu kiểm soát kỹ thuật thổi in
XNN-QT-7.1/BM03
06
Phiếu trộn
XNN-QT-7.1/BM04
07
Hướng dẫn kỹ thuật THỔI
XNN-QT-7.1/BM05
08
Hướng dẫn kỹ thuật đóng gói sản phẩm
XNN-QT-7.1/BM06
09
Phiếu kiểm soát đóng gói hoàn tất sản phẩm
XNN-QT-7.1/BM07
10
Bảng kê giao nhận thành phẩm
XNN-QT-7.1/BM08
11
Bảng kê giao nhận phế liệu
XNN-QT-7.1/BM09
12
Bảng kê giao nhận tái sinh
XNN-QT-7.1/BM10
13
Biên bản bàn giao thành phẩm xuất khẩu
XNN-QT-7.1/BM11

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts