Friday, July 28, 2017

Mẫu bảng mô tả đại diện lãnh đạo QMR TA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – JOB DESCRIPTION
Note: mô tả công việc này được viết song ngữ, tuy nhiên phần tiếng anh chưa dịch hoàn thiện.
Vị trí–Job title:
Đại diện lãnh đạo về chất lượng
Quality Management Representative
Title ID
Phòng ban Department/Section
Plant

Quan hệ báo cáo - Reporting Relationship


Bậc
Job level
Báo cáo trực tiếp cho-Report to
Tổng giám đốc/CEO
Quản lý trực tiếp các vị trí Reported by
Thư ký ISO

Job Requirement – Yêu cầu công việc
Kiến thức & trình độ chuyên môn Knowledge

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý chất lượng, quản trị kinh doanh. Ưu tiên có chứng nhận chuyên gia đánh giá trưởng đoàn về chất lượng hoặc được đào tạo về đại diện lãnh đạo.
University graduate from Forest Products Processing, Electric, Mechanic, preferably graduate overseas
Kiến thức sâu rộng về quản lý chất lượng, có kinh nghiệm về sản xuất gỗ công nghiệp.
Strong knowledge in produce wood boards (especially MDF) and finger joint boards.
Kinh nghiệm
Experience
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về quản lý chất lượng, 1 năm kinh nghiệm trong sản xuất gỗ công nghiệp.
At least 10 years of working experience as Plant Director or equivalent, there is at least 5 years of working experience as Plant Director of wood processing.
Những kỹ năng cần thiết cho công việc
Competencies required for the job
Kỹ năng lập mục tiêu, kế hoạch
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và dự báo
Analytical and forecasting skills
Kỹ năng thuyết trình, truyền đạt, thuyết phục, tư vấn và đánh giá
Good management/leadership skills.
Kỹ năng tổ chức, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động
Organizational skills, monitoring and evaluating activities/performance
Yêu cầu khác
Other requirements
Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng anh có thể giao tiếp
Good knowledge in English
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Ability under high pressure
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.
Have a high responsible for the job.
Nam/ nữ trên 28 tuổi.
Male preferred, 40 years old above.
Quan hệ công việc
Internal & External Relations
Bên trong công ty–Internal
Bên ngoài công ty – External
Tất cả các đơn vị thuộc Công ty (bộ phận sản xuất MDF, bộ phận sản xuất ván thanh, HCNS, Bảo trì, Quản lý chất lượng…)
All related departments within the company (MDF production, FJ production, Admin- HR Dept, Maintenance, Quality Control, etc).
Công ty/nhóm liên quan thuộc tập đoàn (ban kiểm soát, IMC).
Companies/groups within the Group. (Group Finance, IMC).
Các cơ quan chứng nhận, công nhận.
Governmental agencies related to safety, environment, fire protection and local government.
Khách hàng và nhà cung cấp
Business partners.
Tóm tắt mục đích công việc
Job Purpose Summary
Chịu trách nhiệm về các vấn đề của hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo các quá trình cần thiết cả hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến.
Operates allactivities related to sales/marketing/log purchasingof theCompanyto ensure the completionofstrategicbusinesstargets set up by BOM.
Nhiệm vụ chính: (Liệt kê các nhiệm vụ chính của vị trí, 8-15 nhiệm vụ chính) Key Responsibilities and Accountabilities, (or 'Duties'. 8-15 numbered points)

STT
Mô tả nhiệm vụ - Description
Tiêu chí đánh giá - Role parameters

1.
Xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho hệ thống quản lý chất lượng theo năm, quý và tháng
Develop monthly, quarterly and yearly about product MDF and Finger join.
% sai khác so với thực tế
% difference vs actual


2.
Đào tạo về quản lý chất lượng (diễn giải tiêu chuẩn, đánh giá nội bộ, quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến) cho nhân sự liên quan
Develop the plan of monthly, quarterly, yearly for material to produce MDF and FJ
Số khoá đào tạo, đánh giá hiệu quả sau đào tạo của học viên.
The inventory meet requirement

3.
Chủ trì, thúc đẩy và hướng dẫn xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình, thủ tục, tài liệu, hướng dẫn ... trong toàn công ty.
Xem xét sự phù hợp của tài liệu trước khi ban hành.
Build norm of material for each stage of production and ensure the using that material in the best way.

Tài liệu quản lý còn thiếu so với nhu cầu hoặc kế hoạch.
Tỷ lệ tài liệu bị đánh giá chưa phù hợp
% difference vs actual

4.
Chủ trì tiến hành các cuộc kiểm toán (đánh giá) nội bộ nhằm kiểm tra tính thống nhất, tuân thủ trong hệ thống quản lý chất lượng, sự đáp ứng các yêu cầu và tìm kiếm các cơ hội cải tiến.
Hướng dẫn hỗ trợ, kiểm tra/ giám sát các đơn vị triển khai các hành động khắc phục, sử dụng các khuyến cáo cải tiến.
Control, monitoring the production to ensure progress, volume and quality and optimize human resource.
% các báo cáo đánh giá được tuân thủ

5.
Đại diện công ty chủ trì và xúc tiến các hoạt động chứng nhận, công nhận về chất lượng.
Tiến độ chứng nhận, công nhân so với kế hoạch

6.
Hỗ trợ Tổng giám đốc tổ chức các cuộc họp xem xét của lãnh đạo và giám sát sự tuân thủ các cam kết, quyết định sau cuộc họp.
Số cam kết, quyết định được thực hiện

7.
Giám sát hoạt động đánh giá nhà cung cấp, sự thoả mãn của khách hàng, hoạt động giải quyết kiếu nại và các hành động đối với sản phẩm không phù hợp.
% nhà cung cấp được đánh giá
% khách hàng được đánh giá
% khiếu nại được giải quyết

8.
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, đào tạo để mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu khách hàng và tầm quan trọng của các hoạt động quản lý chất lượng.
% khiếu nại giảm
% phế phẩm giảm

9.
Triển khai các chương trình cải tiến
Số ý tưởng cải tiến được thực hiện
Chi phí sản xuất giảm

Một số thông tin khác
Other Information
Trong quá trình làm việc cần tích hợp và phối hợp với các hoạt động quản lý khác trong công ty như quản lý an toàn, quản lý nhân sự, tài chính, sản xuất … nhằm đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống và nâng cao hiệu quả cho các hoạt động quản lý.
Là một công việc độc lập cần thêm khả năng tư duy và làm việc độc lập.Cấp quản lý trực tiếp – Line Manager

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com