Thursday, July 20, 2017

Mẫu chính sách chất lượng công ty AL

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Hướng đến việc Thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng – Sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong tương lai – và Hội nhập vào xu thế phát triển thị trường cả trong lẫn ngoài nước Công Ty Cổ Phần Thuvienthoth (ALTO COMPANY) đề ra chính sách chất lượng như sau :
-         PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ALTA CÙNG UY TÍN SẢN PHẨM – DỊCH VỤ, KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG THỎA MÃN KHÁCH HÀNG. BẰNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHẰM MỤC TIÊU  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - GIÁ CẢ HỢP LÝ - GIAO HÀNG ĐÚNG HỢP ĐỒNG.


Để thực hiện chính sách trên, Công Ty đã quyết định xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
Chính sách chất lượng này đảm bảo được phổ biến đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc cũng như mọi thành viên của Công ty thấu hiểu và có trách nhiệm thực hiện và duy trì để đạt kết quả mong muốn .


Tổng giám đốc Công Ty với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Công Ty cam kết cung cấp các nguồn lực cần thiết để xây dựng , áp dụng , duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 .

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com