Friday, July 14, 2017

Mẫu đề xuất kiểm định an toàn KT

   
Số : …../….- ĐXATLĐ-KĐ                                                             THOTH, ngày 11. tháng.12.. năm 2012

ĐỀ XUẤT
                          Kính gửi :   Giám Đốc Công ty                   

Tôi : Vũ Tuấn Anh                                             Ban :  An toàn lao động
Nay có ý kiến đề xuất như sau :
Theo Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 27/02/2008 quy định về các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thì các loại nồi hơi, bình khí nén, nồi hấp có áp suất/ nhiệt độ làm việc định mức cao hơn 0,7bar/ 115oC, xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng trên 1000kg
đều phải được kiểm định để đảm bảo an toàn kỹ thuật và phải đăng ký sử dụng các thiết bị/ máy móc trên với Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Căn cứ thời hạn kiểm định của Nồi hơi (DN 1800), Nồi hấp (GB 150-98), Bình khí nén (GB 150-98) thì thời hạn hiệu lực kiểm định an toàn kỹ thuật đã hết từ 6 đến 9 tháng.
Các xe nâng hàng của công ty có tỷ trọng từ 3000-4000kg không được kiểm định và chưa truy xuất được hồ sơ.
Đề nghị Giám đốc công ty duyệt, giao và cho tiến hành kiểm định để đảm bảo an toàn kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu của pháp luật.
Kính đề nghị cấp trên xem xét.
Trân trọng cám ơn !

                           
Giám Đốc


   
 Ngày.11. tháng.12...năm 2012

                                   Người đề xuất


       Phạm Tiến THOTH
    
                                     

Vũ Tuấn Anh

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com